Vacature: Penningmeester bestuur BPSW

De BPSW is de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en voor iedereen werkzaam in de sector voor sociaal werk. De BPSW is er voor jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ook voor docenten, leidinggevenden en beleidsmakers.  De BPSW draagt zorg voor de kwaliteit en profilering van het beroep, stimuleert de ontwikkelingen in het vak, en is vraagbaak voor professionals. Zij doet dit onder het motto: verbreden met behoud van identiteiten.

De BPSW heeft ruim 4000 leden en wordt ondersteund door een centraal bureau in Utrecht. Het bestuur stelt het beleid vast, controleert de uitvoering, evalueert de resultaten en ondersteunt waar nodig de directie. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, is breed samengesteld en kan daardoor vanuit verschillende perspectieven de ontwikkelingen in het beroep volgen en beïnvloeden.

Het dagelijkse financiële- administratieve management valt onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur van het verenigingsbureau, waarbij boekhouding en financiële verantwoording is uitbesteed.

De penningmeester maakt onderdeel uit van het dagelijks- en algemeen bestuur van de BPSW en is eindverantwoordelijke voor de financieel-economische functie binnen BPSW. In de Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks verantwoording plaats middels de Jaarrekening. Hierbij is ook een kascommissie vanuit leden van BPSW actief betrokken.

De BPSW zoekt per 1 augustus:

een bestuurslid met portefeuille financiën/ penningmeester

Wij bieden
Een coöperatief en resultaatgericht bestuur dat in goede verhouding met leden en bureau leiding geeft aan een ambitieuze beroepsvereniging die de belangen van sociaal werkers in Nederland en het Nederlands taalgebied behartigt. Bestuursleden zijn lid van de BPSW om niet en nemen gratis deel aan het jaarcongres. U krijgt de mogelijkheid om persoonlijke interesses vorm te geven waarbij deelname aan bijeenkomsten en congressen bespreekbaar is.

Uw profiel

  • U hebt kennis en ervaring (minimaal HBO niveau) op financieel-economisch gebied bv. opgedaan als financieel manager of controller.
  • U heeft bestuurlijke ervaring om in een verenigingsstructuur goed te kunnen functioneren en samen te kunnen werken.
  • U bent in staat en bereid om zowel strategisch als uitvoerend de functie van penningmeester uit te voeren.
  • U hebt affiniteit met de beroepsontwikkeling van sociaal werkers en bent lid – of bereid lid te worden – van de BPSW
  • U bent geïnteresseerd in de kansen voor deze beroepsgroep en bent u in staat haar belangen te behartigen door te verbinden, te overtuigen en draagvlak te creëren
  • U bent resultaatgericht, actief, enthousiast en initiërend

Uw inzet
Het bestuur vergadert ongeveer 10-12 keer per jaar, vooralsnog op de woensdag. Daarnaast nemen bestuursleden deel aan verenigingsbijeenkomsten, enkele bestuursleden vertegenwoordigen de BPSW in externe netwerken en vervullen waar nodig een actieve ambassadeursrol. Voor deze functie ontvang u een vrijwilligersvergoeding van €1700,- p.j. en evt. vergoeding voor gemaakte onkosten.

Procedure
Een sollicitatiecommissie van twee bestuursleden en een directielid selecteert geschikte kandidaten en voert met hen een gesprek te plannen in april/mei. De gekozen kandidaat wordt voorgedragen aan het Algemeen Bestuur en voorgedragen voor benoeming aan de Algemene Ledenvergadering in juni of november 2019. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid twee maal 4 jaar te verlengen.

Interesse?
Stuur uw motivatie en CV naar de BPSW, t.a.v. Mw. K.Evertz (bestuurssecretaris) Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht of mail naar secretariaat@bpsw.nl. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website www.bpsw.nl of neemt u contact op met bureau 030 294 86 03 of via info@BPSW.nl . De sluitingstermijn is 1 april 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.