Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is hét medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk. Het tweemaandelijks blad is voor professionals en studenten in sociaal werk en voor mensen die geïnteresseerd zijn in de hulpverlening en preventie aan kwetsbare groepen in alle lagen van de samenleving. Zowel maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen, studenten als deskundigen en onderzoekers komen in het blad aan het woord.

Leden van de BPSW ontvangen gratis het Vakblad Sociaal Werk.

Alle facetten van sociaal werk

Het blad is onmisbaar voor professionals in sociaal werk die hun vak een warm hart toedragen en die daarbij betrokken willen blijven. Het Vakblad Sociaal Werk behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het sociaal werk en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het blad boekbesprekingen en aankondigingen van symposia.

Redactie

Jolanda Berends, Ellen Dingemans, Femke Gijsbers, Mariette Hermans(eindredactie), Anne Jongmans, Marian Kremers (hoofdredactie), Marianne Lenkhoff, Annemarie Meijers, Hans Oostrik, Colin Weeink en Tineke de Waard.

Redactie adviesraad

Rik Bovenberg, Liesbeth Eerland, Hans van Ewijk (voorzitter), Will van Genugten, Marc Hoijtink en Margot Scholte.

Uitgever

Het Vakblad Sociaal Werk wordt uitgegeven door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media, in samenwerking met de BPSW. De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De  rubriek van de BPSW wordt verzorgd door de BPSW zelf en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Online

Artikelen uit het vakblad zijn sinds 1 januari 2016 niet meer gratis online toegankelijk. Het afsluiten van een online abonnement kan hier.