Scholingsaanbod

Bij de BPSW-school kun je trainingen, congressen, gastcolleges en masterclasses volgen. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen, binnen jouw specifieke werkveld. Deskundige trainers begeleiden je hierbij. Leden van de BPSW krijgen tot wel 50 % korting op het scholingsaanbod.

Wil je weten wanneer een scholing wordt gegeven? Bekijk dan de agenda.

Van evalueren naar reflecteren

 • Doelgroep:

  Sociaal werkers in alle domeinen: jeugd, gezondheidszorg, welzijn en samenleving

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 80,00
  Niet-leden: € 120,00

Als sociaal werker kijk je regelmatig terug op situaties die zich op je werk hebben voorgedaan. Met collega’s bespreek je wat er gebeurde en hoe je hebt gehandeld. Daarmee heb je gereflecteerd op jouw handelen. Of toch niet? Bij het nabespreken van situaties ligt de focus vooral op ‘de buitenkant’. Jij evalueert als professional jouw […]

Lees verder

Training de-escalatietechnieken voor sociaal werkers

 • Doelgroep:

  sociaal werkers, onder wie begeleiders in de gehandicaptenzorg, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, etc.

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 245,00
  Niet-leden: € 295,00

De aanleiding voor deze training Sociaal werkers hebben in hun werk regelmatig te maken met agressie en geweld. In een veldonderzoek van het CBS naar agressief gedrag op de werkvloer dat begin van dit jaar werd gepubliceerd komt naar voren dat de zorg- en welzijnssector het meeste last heeft van ongewenst (cliënt-)gedrag. Meer dan de […]

Lees verder

Sociaal werk in de digitale samenleving

 • Doelgroep:

  Professionals in Sociaal Werk die willen bijdragen aan een inclusieve (digitale) samenleving

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 480,00
  Niet-leden: € 625,00

Door de opkomst van technologieën en in het bijzonder door de komst van internet wordt de samenleving steeds digitaler. We maken in toenemende mate gebruik van sociale media en digitale middelen zoals apps en games. Ook organisaties en de overheid bevinden zich steeds meer online. Niet iedereen kan hier goed in meekomen. Het invullen van […]

Lees verder

RelatieWijs – Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

 • Doelgroep:

  Voor professionals in sociaal werk

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 225
  Niet-leden: € 275

Professionals hebben een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen partners en ex-partners. Maar hoe herken je de signalen? En hoe maak je deze bespreekbaar?
RelatieWijs (1-daagse scholing): Een adequaat hulpmiddel voor het doorlopen van alle stappen van de meldcode.

Lees verder

Beoordelen en bespreken van seksuele ontwikkeling en gedrag bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar)

 • Doelgroep:

  Jeugd- en gezinsprofessionals en organisaties

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 225
  Niet-leden: € 275

Hoe beoordeel je of seksueel getint gedrag of een seksueel getinte situatie acceptabel is en hoe reageer je dan?
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag?
Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden, het bespreekbaar te maken en er adequaat op te reageren.

Lees verder

Voorbij de cliché’s – Wat je als hulpverlener moet weten over oud worden en oud zijn (1 trainingsdagdeel).

 • Doelgroep:

  Hulpverleners in wijkteams (en daarbuiten)

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 95 (*
  Niet-leden: € 125 (* Vanaf 2019 is dit aanbod ook voor losse inschrijvingen beschikbaar. Contact voor meer info: bpswschool@bpsw.nl

In Nederland is in 2025 één op de vier mensen 65-plus. De kans is daarmee groot dat je als hulpverlener met ouderen te maken krijgt, ook al werk je met een andere doelgroep. Van ouderen moet je als (beginnend) hulpverlener dus gewoon iets af weten. Dat is niet alleen de oudere met een rollator, dat is niet alleen de oudere met ‘het zwitserlevengevoel’. Dé oudere bestaat niet, want de onderlinge verschillen nemen juist toe naarmate mensen ouder worden.

Lees verder

Afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 • Doelgroep:

  Professionals in het brede sociaal werkdomein Wijk & Samenleving, Zorg & Jeugd

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 225
  Niet-leden: € 275

Deze 1-daagse training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de is training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen. De stappen in de BPSW meldcode (afwegingskader) bieden houvast en structuur aan iedere werker die zichzelf voor dilemma’s ziet geplaatst. Laat je informeren en inspireren rond de vele nieuwe mogelijkheden die de verbeterde meldcode biedt.

Lees verder

ReflectieLab

 • Doelgroep:

  Professionals / teams / organisaties die werkzaam zijn in jeugddomein en/of sociaal domein.

 • Type scholing:

  Incompany

 • Kosten:

  BPSW-leden: € Offerte
  Niet-leden: € Offerte

Het is al langer bekend: reflectie op het werk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de hulp aan jeugdigen en gezinnen. En het vergroot ook het werkplezier! Als professional in het sociaal domein ben je continu jezelf aan het ontwikkelen. Reflectie op je eigen functioneren is een belangrijk instrument om te blijven leren, […]

Lees verder

Groepswerk Nieuwe Stijl, hoe doe je dat?

 • Doelgroep:

  Sociaal professionals die nu al of binnenkort (meer) met groepen (gaan) werken en die de landelijke speerpunten methodisch willen gebruiken

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 232
  Niet-leden: € 309

Groepswerk is van oudsher een hulpverleningsmethode die in het maatschappelijk werk wordt gebruikt. Veel groepswerkers vragen zich af hoe de bekende methodieken vertaald kunnen/moeten worden naar groepswerk in Welzijn Nieuwe Stijl. Hoe faciliteer je als groepswerker? Deze scholing gaat over het ontwikkelen van nieuwe vormen in het werken met groepen, vanuit bestaande methodieken.

Lees verder

Bedrijfsmaatschappelijk werk & Rouw – 2-daagse scholing

 • Doelgroep:

  Bedrijfsmaatschappelijk werkers of maatschappelijk werker die zich bezig houden met re-integratie.

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 464
  Niet-leden: € 619

Deze training is gericht op het leveren van een werkwijze voor het begeleiden van werknemer met een rouw gerelateerde vraagstukken. In 2012 heeft de trainer onderzoek gedaan naar de effecten van rouwbegeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk. Op basis van praktijk ervaringen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft zij een werkwijze ontwikkeld.

Lees verder

Maatschappelijk werk en de begeleiding van normaal begaafde volwassenen met autisme

 • Doelgroep:

  De training is bedoeld voor professionals in het Sociaal Werk die zich willen bekwamen in het werken met normaal begaafde volwassenen met Autisme.

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 464
  Niet-leden: € 619

Als hulpverlener kun je cliënten hebben waar het hulpverleningsproces maar niet van de grond lijkt te komen ondanks dat jij en je cliënt gemotiveerd aan de slag zijn. Mogelijk is er dan sprake van een cliënt met Autisme.
Het kan opvallen dat bij deze cliënten de communicatie op een andere manier verloopt, de informatieverwerking anders is, dat je andere reacties krijgt dan verwacht of dat de voortgang van het hulpverleningsproces (om onduidelijke redenen) stagneert.

Lees verder

Workshop: Aan de slag als ondernemend professional in sociaal werk

 • Doelgroep:

  Professionals in sociaal werk die willen starten als zelfstandig ondernemer, of professionals die al gestart zijn en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 • Type scholing:

  Open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 92,50
  Niet-leden: € 125

Wil je starten als zelfstandig ondernemer, overweeg je dit te doen of ben je al begonnen en kun je nog wel een steuntje in de rug gebruiken? Het is momenteel een trend om zelfstandig ondernemer te worden. Dit vraagt naast beroepscompetenties om specifieke ondernemerscompetenties.
Deze workshop biedt een mogelijkheid om je ondernemerskwaliteiten te onderzoeken en te versterken.
Datum van deze training is op dit moment nog niet bekend.

Lees verder

Masterclass Privacy & Geheimhouding in het brede welzijnsdomein

 • Doelgroep:

  (Beginnende) professionals in sociaal werk en leidinggevenden

 • Type scholing:

  Incompany en open inschrijving

 • Kosten:

  BPSW-leden: € 100
  Niet-leden: € 150

Deze masterclass geeft inzicht in de wet- en regelgeving rond privacy en geheimhouding, met speciale aandacht voor de juridische do’s en don’ts bij praktijkdilemma’s. Zodat je altijd kunt verantwoorden waarom je tot de afweging bent gekomen om te spreken. Of te zwijgen.

Lees verder