Beoordelen en bespreken van seksuele ontwikkeling en gedrag bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar)

Hoe beoordeel je of seksueel getint gedrag of een seksueel getinte situatie acceptabel is en hoe reageer je dan?
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is?

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden, het bespreekbaar te maken en er adequaat op te reageren.

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit. Op internet, via vrienden, in tijdschriften, op tv, op school, in films… Kinderen en jongeren zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Of u hier als professional nu wel of niet blij mee bent. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet, praten erover met leeftijdsgenootjes. Op deze manier krijgen zij een realistisch beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen.

Onderwerpen die aan bod komen
In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen, normaal gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. De criteria en de normatieve lijst helpen u als professional om het gedrag van kinderen en jongeren te interpreteren en erop te reageren. Doel van het vlaggensysteem is om bij te dragen aan gezond seksueel gedrag en om grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren terug te dringen. Het Vlaggensysteem is in 2010 ontwikkeld vanuit een theoretische onderbouwing en door de praktijk enthousiast ontvangen en toegepast. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door het Belgische Sensoa i.s.m. Movisie.

Doel van deze training
In deze training kijken we met hulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe u om kunt gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. We bieden handvatten voor vragen als: Hoe ga je om met seksueel gedrag van kinderen? Wat doe je als kinderen of jongeren zelf met vragen komen? En: hoe duid je seksueel gedrag van kinderen en jongeren?
De training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

Resultaat van deze dag
Na deze training bent u in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag. U hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken, bent in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor u seksueel misbruik of jeugdprostitutie (meisjes en jongens) tijdig kunt signaleren, en krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.

Doelgroep
Sociaal werkers die werken met kinderen en jongeren – die meer willen weten over een gezonde seksuele ontwikkeling en goed willen kunnen signaleren en bespreken wanneer er sprake is van ongezond seksueel gedrag.

De trainer
Marcel Vroomen geeft training en begeleiding op het gebied van persoonlijke vaardigheden, op als teamcoach en als mediator. Opdrachtgevers zijn in het bijzonder bij politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties.

Incompany
Deze training is ook incompany te verkrijgen, tot maximaal 15 deelnemers per groep. Kosten: € 2.350,-.

Accreditatie 
SKJ: 6.50

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BPSW-school: bpswschool@bpsw.nl of via telefoonnummer 030 – 294 8603 (ma t/m do 9.00-14.15 uur)

Bekijk de agenda voor de cursusdata