Groepswerk Nieuwe Stijl, hoe doe je dat?

Dit is een onderdeel van een traject van 10 scholingsdagen die leiden tot het BPSW-certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk. Deze scholing kan ook los worden gevolgd.

Groepswerk is van oudsher een hulpverleningsmethode die in het maatschappelijk werk wordt gebruikt. Veel groepswerkers vragen zich af hoe de bekende methodieken vertaald kunnen/moeten worden naar groepswerk in Welzijn Nieuwe Stijl. Hoe faciliteer je als groepswerker? Deze scholing gaat over het ontwikkelen van nieuwe vormen in het werken met groepen, vanuit bestaande methodieken.

Doelgroep
Sociaal professionals die nu al of binnenkort (meer) met groepen (gaan) werken en die de landelijke speerpunten methodisch willen gebruiken.

Onderwerpen tijdens de training
Tijdens deze training ga je in vier blokken aan de slag met drie speerpunten van Welzijn Nieuwe Stijl:
• Vraagverheldering
• Empowerment (persoonlijke kwaliteiten en eigen kracht)
• Netwerk inschakelen

Je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk te schakelen tussen je beleving als deelnemer in de groep en als begeleider van een groep. Zo ervaar je je rol als groepswerker en voel je ook wat klanten ervaren. Daarnaast biedt de scholing bij uitstek de gelegenheid om te onderzoeken hoe Groepswerk Nieuwe Stijl in je werk geïntegreerd kan worden.

Resultaat
• Kennis over welke (bestaande) methodieken en werkvormen geschikt zijn voor groepswerk Nieuwe Stijl
• Door samen te trainen oefen je met elementen uit Welzijn Nieuwe Stijl
• Handvatten over hoe je je eigen werk met groepen rondom een dergelijke training kunt ontwikkelen
• Methodische reflectie aan het einde van de dag verdiept dit bewustwordings- en leerproces

Programma
09.00 Inloop met koffie en thee
09.30 – 12.30 Ochtendprogramma (vraagverheldering, persoonlijke kwaliteiten)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 17.00 Middagprogramma (netwerk, methodische terugblik)

Certificering
Na afloop van deze scholing ontvang je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal 10 scholingsdagen op het gebied van groepswerk, inclusief deze, binnen vijf jaar hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het BPSW-certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk. In 2017 staan behalve deze scholing ook de volgende scholingen met betrekking tot groepswerk op de planning.
– Groepswerk en leiderschap’,
– Groepswerk en werkvormen

Contact : Jolanda Winters via jwinters@bpsw.nl

Praktisch
Wil je je met meerdere medewerkers tegelijk inschrijven voor deze scholing? Neem dan contact op met onze medewerker scholingen Alberti Post via bpswschool@bpsw.nl

De BPSW-school geeft deze training ook op maat en incompany, zodat je kunt trainen binnen je eigen praktijk, organisatiecultuur en ervaringen. Interesse? Mail dan naar bpswschool@bpsw.nl

Bekijk de agenda voor de cursusdata