Masterclass Privacy & Geheimhouding in het brede welzijnsdomein

‘Spreken is zilver, zwijgen is …???’

met tevens aandacht voor P&G binnen de transities: o.m. jeugdzorg en het werken in sociale wijkteams

Geheimhouding binnen de hulpverlening is ‘hot’. Onder invloed van ketensamenwerking, bemoeizorg en outreachend werken word je als professional meer en meer gedwongen na te denken over de wijze waarop je om dient te gaan met samenwerken en geheimhouding in je dagelijks werk.

Zo krijg je ongetwijfeld te maken met vragen als:
• In mijn organisatie worden dossiers digitaal gebruikt en bewaard – mijn collega’s kunnen daar bij. Mag dat?
• Ik werk binnen het ketensamenwerkingsverband met andere disciplines, waaronder vrijwilligers. Hoe kunnen we gegevens uitwisselen?
• Wij werken aan ‘flexplekken’ in de organisatie. Kan ik mijn werk nu nog wel goed doen?
• Mogen minderjarigen zonder tussenkomst van hun ouders hun dossier inzien (of wijzigingen)?
• Onze financier wil (NAW) gegevens van cliënten kunnen inzien. Mag dat?
• Weet je wat er in een dossier moet staan en wat je niet mag noteren?
• Van wie is het dossier nu eigenlijk – van de klant, de organisatie of van de hulpverlener?
• Ben ik verplicht huiselijk geweld en / of kindermishandeling te melden?

Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor (beginnende) professionals in sociaal werk en leidinggevenden.

Onderwerpen tijdens de masterclass
Het is belangrijk om stil te staan bij deze dilemma’s en je af te vragen of deze voortkomen uit beroepsethische vragen, of mogelijk uit een gebrek aan actuele kennis over wat er wel en niet mag in de hulpverlening. Over wat je moet als hulpverlener. Actuele juridische kennis zorgt er voor dat een aantal dilemma’s van een goed antwoord is te voorzien. In de masterclass wordt stilgestaan bij:

• geheimhouding en beroepscode (doel en reikwijdte)
• handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg
• meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling
• knelpunten in de verstrekking van gegevens aan derden

Resultaat
Aan de hand van wet- en regelgeving word je geïnformeerd. Tevens is er veel ruimte om aan de hand van jouw vragen en cases uit de praktijk stil te staan bij dagelijkse dilemma’s (en oplossingen). Je krijgt aan de hand van dilemma’s uit de praktijk, inzicht in de wijze waarop de juridische kaders rond geheimhouding zijn vormgegeven.

Praktisch stappenplan
Je krijgt uitleg over een praktisch stappenplan waarmee je door het beantwoorden van een vijftal vragen dilemma’s in jouw werkpraktijk kunt toetsen en op een juridisch juiste manier kunt vastleggen in het dossier. Zodat je altijd kunt verantwoorden waarom je tot de afweging bent gekomen om te spreken. Of te zwijgen.

Trainer
Maarten Verheij is als opleidingsdocent Recht aan de Christelijke Hogeschool Ede betrokken bij het geven van nascholings- en contractonderwijs. Hij doet dit mede vanuit zijn ervaringen als advocaat en als jurist bij een grote zorgaanbieder. Hij is onder meer redacteur van het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) en publiceert over juridische dilemma’s.

Inschrijven?
In de BPSW-agenda kun je zien of de masterclass (binnenkort) op het programma staat. Hier vind je ook meer informatie over locatie, registerpunten, prijzen en tijden.

Incompany
Deze masterclass kan ook incompany worden gevolgd. Vanzelfsprekend wordt de training aangepast aan de dilemma’s die binnen jouw organisatie actueel zijn. Het maximale deelnemersaantal bij de incompany bijeenkomsten ligt rond de 45. Interesse? Mail dan naar bpswschool@bpsw.nl.

Kosten incompany
De kosten voor deze incompany training zijn voor organisaties met een collectief lidmaatschap van de BPSW €1.750,-, en loont dus al vanaf een deelnemersaantal van 31 medewerkers. Voor organisaties zonder collectief lidmaatschap zijn de kosten €2.250,-. Deze bedragen zijn exclusief de reiskosten van de trainer.

Accreditatie
1 registerpunt

Meer trainingen  
Naast deze masterclass biedt de BPSW-school trainingen aan, op verschillende plaatsen en data in het land, rondom het omgaan met ethische dilemma’s en het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk voor meer informatie in de agenda op deze website.

Bekijk de agenda voor de cursusdata