Bedrijfsmaatschappelijk werk & Rouw – 2-daagse scholing

De BPSW-school organiseert de 2-daagse scholing

Bedrijfsmaatschappelijk werk & Rouw

Deze training is gericht op het leveren van een werkwijze voor het begeleiden van werknemer met een rouw gerelateerde vraagstukken. In 2012 heeft de trainer onderzoek gedaan naar de effecten van rouwbegeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk. Op basis van praktijk ervaringen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft zij een werkwijze ontwikkeld.

De resultaten van het onderzoek voor wat betreft de effectiviteit van rouwbegeleiding waren dusdanig positief v.w.b. het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aantonen dat werken inderdaad ondersteunend werkt voor een rouwende werknemer. Het op de juiste wijze begeleiding levert een aanzienlijke verzuimreductie op.

Doelgroep
Bedrijfsmaatschappelijk werkers of maatschappelijk werker die zich bezig houden met re-integratie.

Leerdoel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van rouw gerelateerde problematiek. Op welke wijze kun je werknemer én leidinggevende(n) c.q. organisatie ondersteunen bij het voorkomen van ziekteverzuim of het beperken van het ziekteverzuim. Je krijgt inzicht in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van rouw, en krijgt een aantal praktische tools die je kunt toepassen in de begeleiding van werknemers en/of het adviseren van leidinggevenden.

Programma

Dag 1.
• presentatie onderzoeksresultaten
• opzet van de werkwijze
• toelichting wetenschappelijke modellen v.w.b. rouw
• werkwijze methodiek inclusief betrekken werkgever in begeleiding
• oefenen met één onderdeel methodiek in groepjes van 2
• stellen van vragen, evaluatie en voorbereiding dag 2

Dag 2
• behandelen van vragen op basis van theorie dag 1
• oefenen met acteur in het toepassen van de werkwijze in de praktijk

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen ontvang je een door Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.

Bekijk de agenda voor de cursusdata