Scholing Groepswerk Nieuwe Stijl, hoe doe je dat?

Transformeer jezelf naar een groepswerker nieuwe stijl!

Groepswerk is van oudsher een hulpverleningsmethode die in het maatschappelijk werk wordt gebruikt. Veel groepswerkers vragen zich af hoe de bekende methodieken vertaald kunnen/moeten worden naar groepswerk in Welzijn Nieuwe Stijl. Hoe faciliteer je als groepswerker? Deze scholing gaat over het ontwikkelen van nieuwe vormen in het werken met groepen, vanuit bestaande methodieken.

Doelgroep
Sociaal werkers die nu al of binnenkort (meer) met groepen (gaan) werken en die de landelijke speerpunten methodisch willen gebruiken.

Onderwerpen tijdens de training
Tijdens deze training ga je in vier blokken aan de slag met drie speerpunten van Welzijn Nieuwe Stijl:

• Vraagverheldering
• Empowerment (persoonlijke kwaliteiten en eigen kracht)
• Netwerk inschakelen

Je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk te schakelen tussen je beleving als deelnemer in de groep en als begeleider van een groep. Zo ervaar je je rol als groepswerker en voel je ook wat klanten ervaren. Daarnaast biedt de scholing bij uitstek de gelegenheid om te onderzoeken hoe Groepswerk Nieuwe Stijl in je werk geïntegreerd kan worden.

Wat levert deze dag op
• Kennis over welke (bestaande) methodieken en werkvormen geschikt zijn voor groepswerk Nieuwe Stijl
• Door samen te trainen oefen je met elementen uit Welzijn Nieuwe Stijl
• Handvatten over hoe je je eigen werk met groepen rondom een dergelijke training kunt ontwikkelen
• Methodische reflectie aan het einde van de dag verdiept dit bewustwordings- en leerproces

Programma
09.00 Inloop met koffie en thee
09.30 – 12.30 Ochtendprogramma (vraagverheldering, persoonlijke kwaliteiten)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 17.00 Middagprogramma (netwerk, methodische terugblik)

Inschrijven?
In de BPSW-agenda kun je zien of de training (binnenkort) op het programma staat. Hier vind je ook meer informatie over locatie, registerpunten, prijzen en tijden.

Incompany
De BPSW-school geeft deze training ook op maat en incompany, zodat je kunt trainen binnen je eigen praktijk, organisatiecultuur en ervaringen. Interesse? Mail dan naar bpswschool@bpsw.nl

Bekijk de agenda voor de cursusdata