Voorbij de cliché’s – Wat je als hulpverlener moet weten over oud worden en oud zijn (1 trainingsdagdeel).

In Nederland is in 2025 één op de vier mensen 65-plus. De kans is daarmee groot dat je als hulpverlener met ouderen te maken krijgt, ook al werk je met een andere doelgroep. Van ouderen moet je als (beginnend) hulpverlener dus gewoon iets af weten. Dat is niet alleen de oudere met een rollator, dat is niet alleen de oudere met ‘het zwitserlevengevoel’. Dé oudere bestaat niet, want de onderlinge verschillen nemen juist toe naarmate mensen ouder worden. Ouderen vormen een doelgroep waar veel hulpverleners niet direct voor kiezen. Dat geldt voor veel beroepsgroepen.

In deze training staan we stil bij een aantal kernonderwerpen die gaan over ouder worden en oud zijn. Onze stelling is dat kennis over ouderen, gezien de maatschappelijke ontwikkeling van vergroening en vergrijzing, geen keuze meer zou mogen zijn. Iedere hulpverlener in het welzijnsdomein moet kennis tot zich hebben genomen over oud-worden en oud-zijn. Iedere hulpverlener moet hebben nagedacht over de ideeën, beelden en werkelijkheid die bestaat wanneer je oud(er) wordt in onze maatschappij. En moet inzicht hebben in de eigen verhouding tot ouder worden en ouderen. Geronto-specifieke kennis in deze tijd is noodzakelijk  wanneer je als hulpverlener aan de slag gaat.

Doel van de scholing
In één trainingsdagdeel praten we je bij over de sociologie van het ouder worden en de beelden die er in Nederland (en bij jou) zijn over oud worden.

Onderwerpen die aan de orde komen
Vanuit deze kennis (en oefeningen) staan we stil bij het thema ‘ouderen en gezondheid’. Ouderdomsziekten en de ‘dysability praradox’ worden kort besproken. Evenals het thema dementie. Verlies, eenzaamheid en zingeving komen aan bod. En we zoomen in op outreachend werken en ouderen. In deze training maken we dus in korte tijd kennis met relevante thema’s en onderwerpen, wisselen we kennis uit en gaan we aan de slag. Een ‘intensieve stoomcursus’ die snuffelt aan de belangrijkste elementen en ingrediënten die aan de orde zijn bij ouderen in de dagelijkse praktijk – en in de praktijk van jou als hulpverlener.

Resultaat
Na het volgen van deze training:

 • Heb je inzicht gekregen in een aantal sociologische denkkaders waarbinnen we kijken naar ouder worden en oud zijn.
 • Heb je inzicht in de dysability paradox – hoe kan het dat ouderen die van alles mankeren toch vinden dan het goed met hen gaat? En wat moet je met zo’n reactie als hulpverlener?
 • Is er in vogelvlucht stilgestaan bij de verschillende vormen van dementie. Maar is er vooral stilgestaan bij jouw rol als hulpverlener in de wijk. Wat kan je signaleren en wat doe je daar vervolgens mee?
 • Weet je meer over de theorie (en praktijk) als het gaat om ouderen en eenzaamheid.
 • Heb je met de andere deelnemers de (on)mogelijkheden rond oud-reachend werken in de wijk verkend: wanneer is het handig om op ouderen af te stappen?
 • Heb je verder stilgestaan bij jouw kennis en aannames over ouder worden en heb je daar een frisse blik op ontwikkeld.

Trainer
Magteld Beun is maatschappelijk werker en afgestudeerd aan de Vrije Universiteit als sociaal gerontoloog. Zij is initiatiefnemer en medeauteur van het boek ‘Ouderen en welzijn van nu’ dat is uitgegeven bij Bohn Stafleu en Van Loghum. Zij combineert dit in het dagelijks leven met haar baan als financieel directeur/senior stafmedewerker bij de BPSW – de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

SOL Netwerk: SOL is een jonge, innovatieve aanbieder. Zij richt zich zowel op het brede welzijnswerk als de specialistische onderdelen Jeugd en Ouderen. Sinds de eerste pilots in 2014 zijn onze Ouderen Maatschappelijk Werkers betrokken bij de Rotterdamse wijkteams. We zijn aanwezig in buurten en op scholen. Door onze aanpak kunnen we persoonlijk en kleinschalig opereren en helpen we buurtbewoners om er voor elkaar te zijn.

Praktisch:

 • Deze training wordt voor wijkteams in Rotterdam aangeboden in het scholingsaanbod.
 • Deze training is daarnaast incompany in te kopen. Kosten: 1.295,– (max 20 deelnemers). In overleg en tegen meerkosten kunnen er thema’s worden toegevoegd/gewisseld.
 • Bij deze training hoort een reader die deelnemers gratis digitaal ontvangen.
 • Bij deze training is geen huiswerk vooraf – er wordt gewerkt met een 3-tal opdrachten tijdens de training.
 • Duur van de training is 4 uur.
 • Registerpunten bij Registerplein: in aanvraag.
Bekijk de agenda voor de cursusdata