Collectieve rechtsbijstandverzekering voor leden van de BPSW

Wat is verzekerd?
– Een klacht in verband met handelingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tuchtrecht;
– in verband met verondersteld strafrechtelijk handelen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden;
– het verhalen van materiele en immateriële schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden;
– integriteitskwesties;

Bijzonderheden
– Het kostenmaximum is € 25.000,- per zaak;
– er is geen minimum belang;
– er is geen eigen risico.

Premie
De premie bedraagt € 7,50 per lid, per kalenderjaar.

Vragen?
Voor vragen kun je mailen naar vrijeberoepen@aon.nl.

Verzekeraar
De verzekeraar waar Aon deze verzekering heeft ondergebracht is DAS rechtsbijstandsverzekeringen.

Aangevraagd en dan?
Nadat je de polis hebt aangevraagd ontvang je van de BPSW een verzekeringscertificaat met een telefoonnummer waar je naar toe kunt bellen in geval van schade.