Het Marie Kamphuis Archief

Archief van de geschiedenis van het maatschappelijk werk

In het kantoor van de BPSW is een klein archief aanwezig van de geschiedenis van het maatschappelijk werk, het Marie Kamphuis Archief. Het archief is in 1999 begonnen met publicaties, documenten en vakliteratuur van Marie Kamphuis. Al snel kwamen daar nalatenschappen van andere maatschappelijk werkers bij, zoals Bertje Jens en Meta Petri.

Ook opleidingen (ASCA, De Karthuizer, Hogeschool Amsterdam) en instellingen (JOINT) schonken hun lesmateriaal, vakliteratuur, verslagen en uitgevoerde onderzoeken aan het archief. Daarnaast is er vanuit de Marie Kamphuis Stichting oral history verzameld: interviews en interviewartikelen. In het archief is uniek materiaal aanwezig, dat nergens anders te vinden is.

Meer informatie