Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz)

Iedere hulpverlener krijgt wel eens een klacht van een cliënt. Dat hoort bij het werk. Er samen uitkomen, problemen oplossen en relatie herstellen – dat is dan de uitdaging. Dat is ook de bedoeling achter de nieuwe wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Voor cliënten/klagers moet duidelijk zijn waar en hoe zij onvrede aan de orde kunnen stellen – en hoe het dan verder gaat. De Wkkgz verplicht daarom een zorgaanbieder voor zijn cliënten een zogenoemde klachten- en geschillenregeling te treffen. Deze verplichting geldt niet alleen voor ‘zorg’ in medische zin – maar ook voor zorg, hulp en dienstverlening die Sociaal Werkers bieden.

In dit webdossier biedt de BPSW aan jou informatie, checkpunten en tips over de Wkkgz. De informatie helpt je om tot een goede afweging te komen bij de vraag of de Wkkgz ook voor jou geldt en welke stappen je dan moet nemen.

De kosten voor het treffen en in stand houden van een klachten- en geschillenregeling zijn voor kleine zorg (hulp) aanbieders relatief hoog. Daarom is het vaak gunstig om dit gezamenlijk (bijvoorbeeld via de beroepsvereniging) te regelen. Op dit moment biedt een collectieve regeling nog geen voordeel – we hebben binnen de BPSW te weinig leden in beeld die een regeling moeten treffen vanwege de Wkkgz. Ben jij wel een van deze professionals en ben je geïnteresseerd in een collectieve regeling? Laat het dan weten via een mail aan info@bpsw.nl onder vermelding van je lidnummer en ‘Wkkgz’.  De BPSW kan dan afwegen of er voldoende leden interesse hebben om via de BPSW een klachten- en geschillenregeling te faciliteren.

Ben je lid van de BPSW en wil je meer weten? Neem dan contact op met het bureau van de BPSW, via info@bpsw.nl o.v.v. Wkkgz of 030 294 86 03. Bij de beantwoording van jouw (verdere) vragen schakelen we zo nodig een ter zake deskundige in.

 

[1] Deze factsheet betreft niet het zgn. ‘kwaliteitsdeel’ van de Wkkgz. De vereisten voor kwaliteitsbeleid in deze wet zijn wel voor jou van toepassing als je onder de Wkkgz valt. Meer informatie vind je in de Handreiking “leren van incidenten” voor kleine zorgaanbieders op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/11/18/handreiking-leren-van-incidenten-voor-kleine-zorgaanbieders