Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  De nieuwe wetgeving beoogt een betere rechtsbescherming voor alle burgers. Dat betekent dat alle organisaties – dus ook kleine bedrijven en zzp’ers – moeten voldoen aan nieuwe privacyregels. Je moet als ondernemer heel wat zaken geregeld hebben op het vlak van juridische aangelegenheden, ICT, organisatie en communicatie. De BPSW biedt ondersteuning aan leden om aan deze verplichtingen te voldoen. 

De nieuwe regels zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze hebben betrekking op gegevens van personen, zoals klanten, potentiële klanten, cliënten, medewerkers, leveranciers enz. De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie er niet aan voldoet, kan hoge boetes krijgen (tot miljoenen euro’s). Bestuurders van de onderneming zijn persoonlijk aansprakelijk.

Inspanningsverplichting
De wet eist een inspanningsverplichting. Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.

Ondersteuning van de BPSW
De BPSW ondersteunt zzp’ers (en bedrijven) om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving. Wij hebben een overeenkomst gesloten zodat de lid-bedrijven gebruik kunnen maken van een speciaal programma: AVG-voor het MKB. Dat is een online stappenplan dat in 15 stappen leidt tot een AVG-verklaring. Daarmee kun je duidelijk maken aan de verplichtingen van de wet te hebben voldaan.

Online stappenplan
Het 15 stappenplan geeft aan de hand van duidelijke instructies en uitleg aan wat er moet gebeuren op  ICT-gebied, met medewerkers, met contracten en alle andere zaken. Met het programma weet je zeker dat je geen onderdelen van de wettelijke verplichting over het hoofd ziet. Het programma is gebruiksvriendelijk en ontdaan van moeilijke juridische taal. Ingewikkelde wetsteksten zijn vertaald naar praktische handvatten. Mocht er toch hulp nodig zijn, dan kan je terecht bij specialisten die door de Stichting AVG voor verenigingen zijn geselecteerd. Met deze Stichting hebben wij de overeenkomst gesloten.

Korting op AVG-programma
Als dienstverlening aan leden biedt de BPSW 50% korting op het AVG-programma voor het MKB. De kortingscode die leden met korting toegang geeft tot deze online omgeving, is te vinden op pagina 5 van de factsheet Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten, die als publicatie op bpw.nl staat. Deze kortingscode vul je in aan het eind van het bestelproces van het online stappenprogramma.

De vergoeding voor het gebruik maken van het AVG-programma hangt af van de omvang van je bedrijf en het aantal medewerkers. Voor zzp’ers zijn de kosten € 250,– maar met de korting die de BPSW voor jou als lid heeft geregeld betaal je slechts € 125,–.

Handige links
Factsheet Wpb wordt AVG: wat je hiervan in het sociaal werk moet weten. Met op pagina 5 de kortingscode voor leden voor het online AVG programma.

Wat houdt de nieuwe wet in en wat moet er gedaan worden?
www.avgvoorhetmkb.nl

Meer informatie over het AVG-programma om aan de eisen te voldoen
https://avgvoorhetmkb.nl/oplossing-bedrijven-hele-oplossing/

Kosten voor deelname en de korting vanuit de koepelorganisatie
https://avgvoorhetmkb.nl/deelname-organisaties-medewerkers/

Voorbeeld privacy policy voor BPSW leden vind je in het dossier voor ondernemers in sociaal werk.