‘Een GGZ-agoog geeft nooit op’

Leden van de BPSW werken in uiteenlopende sectoren en functies in het sociaal werk. Wie zijn deze professionals? En wat drijft hen? Het woord is dit keer aan Fleur Dennink. Zij is als geregistreerd GGZ-agoog gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een ontwikkelingsstoornis en een verslaving. Daarnaast zet zij zich al meer dan tien jaar in voor de profilering van haar beroep.

Wat doet een GGZ-agoog?
‘Binnen de GGZ en de verslavingszorg onderscheiden de GGZ-agogen zich omdat ze niet met een medisch model werken, maar met een agogisch, sociaal model. GGZ-agogen zijn heel flexibel: ze behandelen en begeleiden cliënten op alle levensgebieden, zoals werk, wonen, vrije tijd en financiën. Dat doen ze in de eerste, tweede en derdelijns zorg en zowel op individueel niveau als met groepen.

Het is een heel creatief beroep. Je hebt veel kennis, en je beschikt over veel methodieken die je combineert in een behandelaanbod op maat. Je helpt cliënten onder meer bij het integreren van nieuw geleerde vaardigheden in hun dagelijks leven, waarbij je het hele sociale systeem betrekt. Dat verkort de opname en de behandeling.’

Wat trekt je zo aan in je werk?
‘Mijn cliënten zitten aan het begin van de opname vaak diep in de put. Als GGZ-agoog kun je in heel korte tijd op een mooie manier echt contact maken. Er is een kantoor waar de deur open staat. Ze komen dan bijvoorbeeld naar me toe: “Hé Fleur, mag ik je wat vragen..”. Die mensen zijn verslaafd, vaak in de steek gelaten door vrienden en familie. Dat ze mij dan toch gaan vertrouwen, dat vind ik het grootste geschenk dat er is.’

Waar loop je tegenaan in je werk?
‘Ik ben opgeleid en geregistreerd als GGZ-agoog. Toch wordt deze functie nog niet erkend in mijn organisatie: mijn officiële functietitel is sph’er. In veel instellingen wordt de GGZ-agoog wel op waarde geschat, maar de stap naar aanpassing van het functiehuis of de formatie wordt vaak niet gemaakt.
Het is mijn missie om de GGZ-agoog op de kaart te zetten. Ik wil dat de GGZ-agoog in elk functiehuis landelijk wordt toegevoegd. “Dat lukt nooit” zeggen mensen dan. Maar hoe vaker mensen dat zeggen, hoe harder ik ga knokken. “Een GGZ-agoog geeft nooit op’”, zei een docent van mijn opleiding ooit. Dat heb ik altijd onthouden. Ik schrijf stukken, geef presentaties en zit in een werkgroep. Ook ben ik alle hogescholen langs geweest om te vertellen over mijn beroep.’

Je bent medeoprichter en voorzitter van de BPSW-functiegroep GGZ-agoog. Wat wil je bereiken met de functiegroep?
‘De functiegroep zet zich in voor de profilering van de GGZ- agoog. We zijn met de kern van ons beroep bezig en ondersteunen andere GGZ-agogen. We willen onze beroepsgenoten voeden met informatie om in hun kracht te blijven en zich te laten zien. Bijvoorbeeld met informatie over de mogelijkheden die ze binnen hun instelling hebben om te werken als GGZ-agoog. We maken duidelijk dat dit vak een toekomstbestendig beroep is, dat van meerwaarde is voor elke cliënt.’

Wil je meer weten over de functiegroep of een bijdrage leveren aan de groep? Neem dan contact op met Fleur Dennink via functiegroepggzagoog@bpsw.nl


GGZ-agogen vormen een eigen beroepscluster in de GGZ bestaande uit gespecialiseerde sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers. De titel ‘geregistreerd GGZ-agoog’ is beschermd.

De GGZ-agoog…

  • Is een hbo-zorgprofessional die is gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg
  • Is onder meer werkzaam in de GGZ, de verslavingszorg, in beschermde woonvormen, wijkteams, reclassering en als POH’er
  • Wordt opgeleid binnen de opleidingen SPH, Social work en MWD, in een geaccrediteerde afstudeerrichting GGZ- agoog
  • Is een erkend basisberoep in de GGZ
  • Heeft een eigen DBC code
  • Is in 2003 opgenomen in de beroepenstructuur van het CONO
  • Heeft een eigen beroepsregister bij het Registerplein