Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk werk

De Functiegroep BMW bestaat uit bedrijfsmaatschappelijk werkers uit het hele land. We werken zelfstandig of in loondienst. Als BMW’er zijn we expert op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Wij zetten onszelf in als adviseur van de leidinggevende en als hulpverlener voor de medewerker bij psychosociale klachten.

Onze visie en missie


Missie:

Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers in optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding, én adviseert organisaties in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Visie:

Wij zijn partner in het uitvoeren van goed werkgeverschap op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), verzuim en transitie, door psychosociale begeleiding. 

Psychosociale begeleiding bestaat uit preventie, curatie en bemiddeling op het gebied van PSA, verzuim en transitie.
 Onder PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.
Onze kernwaarden zijn:

Mensgerichtheid, betrouwbaarheid, duurzame inzetbaarheid en meervoudige partijdigheid.

De focus van de functiegroep is het profileren van het vak bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit doen we bijvoorbeeld door contact met het ministerie van SZW en door contacten met collega beroepsgroepen. Een mooi resultaat is dat we steeds vaker betrokken worden bij landelijke campagnes. Zo zijn we betrokken geweest bij het project “Van werkstress naar werkplezier” van minister Asscher. We denken ook mee met verschillende STECR richtlijnen, bijvoorbeeld de richtlijn “Burn-out en bevlogenheid”. Op deze manier zetten we onszelf stevig op de kaart.

Congres bedrijfsmaatschappelijk werk

Iedere twee jaar organiseren we een congres voor bedrijfsmaatschappelijk werkers. We kiezen een actueel thema over ons vak of relevante maatschappelijke trends. De workshops en lezingen sluiten aan bij dit thema
In het voorjaar van 2018 was het thema: Bedrijfsmaatschappelijk werk in de digitale revolutie. Het volgende congres staat gepland in maart 2020.

Voor verdere activiteiten verwijzen we naar het programma van de BPSW School.

Sluit je aan bij de Linkedin BPSW BMW groep: Netwerk Bedrijfsmaatschappelijk Werk voor actuele berichten, scholing en discussie.

Vergaderdata van de functiegroep 2019:

– 18 januari
– 8 maart
– 19 april
– 14 juni
– 13 september
– 8 november
– 13 december

Een geregistreerde BMW’er herken je aan:

Een registratie in het beroepsregister. Kijk bij Registerplein voor alle informatie over Specialisatie BMW