Functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk

De functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk (Gez.MW) komt voort uit een fusie van drie functiegroepen: Revalidatiemaatschappelijk Werk (RMW), Verpleeghuismaatschappelijk Werk (VMW) en Ziekenhuismaatschappelijk Werk (ZMW) van de BPSW.

Wat we doen

• Kennisdeling op het gebied van maatschappelijk werk in de gezondheidszorg
• Volgen van actuele ontwikkelingen en trends en die vertalen naar de werkvelden / sectoren
• Belangenbehartiging van onze achterban
• Duidelijk positionering en profilering van ons vak binnen én buiten de instellingen
• Trainingen, symposia en informatiebijeenkomsten organiseren (regelmatig i.s.m. de BPSW-school)
• Informatiemateriaal ontwikkelen, zoals brochures over de werkvelden
• Het mede-ontwikkelen van richtlijnen en protocollen ( recent: ontwikkelen van set DBC –codes)
• Contact onderhouden met BPSW achterban bij vakinhoudelijke en vakoverstijgende vragen
Bekijk ons jaarplan 2017 met daarin onze speerpunten. Binnenkort volgt ons Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018.

Agenda
Congres 2018

  • Dinsdag 25 september 2018: ‘Toekomst Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk’ (Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht)

Vergaderdata

  • Donderdag 22 maart 2018, 14.45 – 17.00 uur, BPSW, Leidseweg 80, Utrecht
  • Donderdag 24 mei 2018, 14.45 – 17.00 uur, BPSW, Leidseweg 80, Utrecht
  • Donderdag 6 september 2018, 14.45 – 17.00 uur, BPSW, Leidseweg 80, Utrecht
  • Donderdag 8 november 2018, 14.45 – 17.00 uur, BPSW, Leidseweg 80, Utrecht

Meedoen?
Wil je een bijdrage leveren aan de functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk? Neem dan contact op met BPSW – stafmedewerker Jolanda Winters

Volg ons! (via LinkedIn groep)
Op LinkedIn heeft de functiegroep een eigen groep, die alleen voor leden van de BPSW toegankelijk is. In deze groep kunnen leden van de functiegroep kennis delen en ervaringen uitwisselen. En er is ruimte om oproepen te plaatsen.