Functiegroep GGZ

In onze functiegroep behartigen we de belangen van alle agogen die werkzaam zijn binnen de GGZ. Onder de agogen binnen de BPSW verstaan we naast de maatschappelijk werkers, die van oudsher in de functiegroep zaten, ook de sociaal pedagogische hulpverleners.

Visie
‘Samen staan we sterk’ is het motto van waaruit wij onze activiteiten opzetten. Wij zijn samen een vereniging, waarbij het bureau ons kan ondersteunen.

Positie
Het maatschappelijk werk binnen de GGZ is een verbijzondering van het maatschappelijk werk en gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die problemen ervaren met hun geestelijke gezondheid. Het GGZ maatschappelijk werk richt zich op de psychosociale en sociaal-maatschappelijke problematiek; problematiek die te maken heeft met de interactie tussen het individu en zijn omgeving.

Doel
Het doel van de hulpverlening van de GGZ maatschappelijk werker is om cliënten (en hun systeem), in de dynamiek tussen individu en samenleving, te ondersteunen en te begeleiden bij het leren omgaan met een psychische ziekte en het (weer) integreren in de samenleving.

Zaken waar wij ons mee bezig houden
1. Vier à vijf maal per jaar een vergadering om de positie van onze functie te bespreken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om verandering c.q. verbetering aan te brengen in onze positie en die van de zorgvrager binnen de instellingen waarbinnen wij werkzaam zijn.
2. Het streven is om ieder jaar voor geïnteresseerden een studiedag te organiseren.
3. Kennis verzamelen, bespreken, verspreiden via sociale media en op de website plaatsen.
4. Netwerken uitbreiden en draagkracht van de functiegroep vergroten met andere agogen die werkzaam zijn binnen de GGZ.
5. De meerwaarde van het maatschappelijk werk binnen de GGZ uitdragen.
6. We zullen onze activiteiten breder zichtbaar maken via onze eigen kanalen.
7. Ontwikkelingen omtrent registratie binnen het Registerplein.
8. Positionering t.o.v. de Social Worker.

Interesse?
Heb je interesse en wil je ook meepraten, neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar info@bpsw.nl.

Kijk op de agenda en houd LinkedIn in de gaten voor actuele informatie over activiteiten.

Vergaderdata
Onze vergaderingen in 2019 zijn op:

31 januari
4 april
27 juni
12 september
28 november