Functiegroep GGZ

In onze functiegroep behartigen wij de belangen van alle sociaal werkers die werkzaam zijn binnen de GGZ.

Visie

‘Samen staan we sterk’ is het motto van waaruit wij onze activiteiten opzetten. Wij zijn samen een vereniging, waarbij het bureau ons kan ondersteunen.

Positie

Het sociaal werk binnen de GGZ is gespecialiseerd in de intra- en extramurale begeleiding van mensen die problemen ervaren met hun geestelijke gezondheid. Het sociaal werk binnen de GGZ richt zich op de psychosociale, materiële en sociaal-maatschappelijke problematiek; problematiek die te maken heeft met de interactie tussen het individu en zijn omgeving.

Doel

Het doel van de hulpverlening van de sociaal werker in de GGZ is om cliënten (en hun systeem), in de dynamiek tussen individu en samenleving, te ondersteunen en te begeleiden bij het leren omgaan met een psychische ziekte en het (weer) integreren in de samenleving.

Zaken waar wij ons mee bezig houden

  1. Vijf maal per jaar houdt de functiegroep een vergadering om de positie van onze functie te bespreken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om verandering c.q. verbetering aan te brengen in onze positie en die van de zorgvrager in de instellingen waarbinnen wij werkzaam zijn. De data vind je onderaan deze pagina.
  2.  Actuele vraagstukken vanuit de praktijk behandelen en beantwoorden.
  3. Het streven is om ieder jaar voor geïnteresseerden een studiedag te organiseren
  4. Kennis verzamelen, bespreken en verspreiden via sociale media en op de website plaatsen.
  5. Netwerken uitbreiden en draagkracht van de functiegroep vergroten met andere sociaal werkers die werkzaam zijn binnen de GGZ.
  6. De meerwaarde van het sociaal werk binnen de GGZ uitdragen.
  7. We maken onze activiteiten breder zichtbaar via onze eigen kanalen.

Meer weten?

Heb je interesse en wil je ook meepraten, neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar info@bpsw.nl.
Functiegroepvoorzitter Peter Millenaar vertelt hier waarom hij lid is van de BPSW en waarom hij zich inzet voor de functiegroep GGZ.
Kijk op de agenda en houd LinkedIn in de gaten voor actuele informatie over onze activiteiten.

Vergaderdata

Onze vergaderingen in 2019 zijn op:
31 januari
18 april
27 juni
12 september
28 november