Functiegroep Jeugd van de BPSW

Binnen de Functiegroep Jeugd zijn jeugdzorgwerkers werkzaam in de jeugdhulp, jeugdzorg en jeugdbescherming actief binnen de BPSW.

Wat doet de functiegroep?
Wij wisselen kennis en ervaring met elkaar uit over alles wat met ons werkveld te maken heeft; ondersteunen elkaar; gaan in gesprek met andere professionals (gedragswetenschappers, juristen enzovoort); proberen op verschillende niveaus beleid te beïnvloeden; we organiseren bijeenkomsten om collega’s met elkaar in contact te brengen met als doel onze professionaliteit te vergroten. Daarnaast nemen wij stelling om ervoor te zorgen dat we kunnen doen waarvoor we voor dit vak gekozen hebben en dat is er te zijn voor de kinderen en hun gezinnen.

Thema’s
Voor de komende tijd staan o.a. de volgende thema’s op onze agenda:
–    professionalisering
–    werkdruk
–    de beeldvorming van de jeugdzorg in de media
–    casuïstiekbespreking en intervisie

Sluit je aan!
Als jij het ook belangrijk vindt dat er een plek is waar wij op landelijk niveau kennis en ervaring kunnen delen en waar wij naast de belangenbehartiging door de vakbond ook zelf invloed hebben op bestuurders, de overheid en wetenschappers, word dan lid van de BPSW en sluit je aan bij de Functiegroep Jeugd. Wij vergaderen om de zes weken in Utrecht.

Meer weten en/of aansluiten? Stuur dan een email aan Jsteenmeijer@bpsw.nl.

En /of word lid van onze LinkedIngroep!