Functiegroep SPO

‘De opleiding tot sociaal psychiatrisch ondersteuner bestaat nog niet heel lang in Nederland. Het is een erkende post-hbo-opleiding die wordt gegeven aan de Hogeschool Leiden. Op dit moment zijn er spo’ers werkzaam op drie plekken in Nederland: Stichting Migrascoop, Cordaan en de Stichting Anton Constandse. Juist omdat er een kleine groep spo’ers werkzaam is in Nederland is het belangrijk om op een professionele wijze verenigt te zijn en om op een eenduidige manier aanspreekbaar te zijn voor de omgeving waarin de spo’er werkzaam is. Daarom is in samenwerking met de BPSW de functiegroep SPO opgericht.

De functiegroep SPO is een groep enthousiaste spo’ers die zich sterk maakt dat ook de spo’er zich kan herkennen in de vertegenwoordiging vanuit de beroepsvereniging. De functiegroep is onlangs opgericht en houdt zich dit jaar bezig de ontwikkeling van een eigen zienswijze op de beroepscode sociaal agogisch werkers, ontwikkeling van communicatiekanalen naar belangrijke in- en externe belanghebbenden en wil uiteindelijk ook een eigen beroepsregister openen bij het Registerplein. Voor deze werkzaamheden zijn verschillende werkgroepen actief, die rapporteren aan de functiegroep.

De functiegroep heeft een informatiekanaal op Yammer. Ook heeft de functiegroep een nieuwsbrief die minimaal driemaal per jaar uitkomt.

Voor meer informatie over de functiegroep kan je contact opnemen met info@bpsw.nl