Het Bedrijfsmaatschappelijk werk Magazine

Leden van de BPSW werken in uiteenlopende sectoren en functies in het sociaal werk. Wie zijn deze professionals? En wat drijft hen? Het woord is dit keer aan Tineke den Haan, zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij maakte het Bedrijfsmaatschappelijk werk Magazine: een eenmalige jubileumuitgave om het 10-jarig bestaan van haar onderneming te vieren.

Hoe ben je op het idee gekomen voor dit magazine?
‘Ik geef aan het einde van het jaar altijd een relatiegeschenk aan mijn opdrachtgevers en klanten. Op een gegeven moment dacht ik: hoe leuk is het om iets te maken wat ook inhoudelijk aantrekkelijk is. Met een magazine kun je zakelijke onderwerpen luchtiger en laagdrempeliger maken. Het is een mix geworden tussen interviews en artikelen over het vergroten van de mentale veerkracht. Er komen allerlei mensen aan het woord. Ik wilde niet dat het alleen maar over mij ging. Daarnaast lees je over mijn dienstverlening als bedrijfsmaatschappelijk werker.’

Hoe profileer je jezelf nog meer als zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werker?
‘Mijn inspiratiebron is business coach Ellen de Lange-Ros. Vooral haar boek Een zaak van fans over online marketing voor zelfstandigen, vond ik een eyeopener. Dat boek is voor mij echt een blauwdruk geworden. Zij zegt: Stop met netwerkborrels en ga online je ding doen, laat daar zien wat je doet. Maak je website interactief zodat mensen kunnen reageren, ga bloggen, ga op social media, en maak een nieuwsbrief.

Ik doe regelmatig een blogcursus. In mijn blog laat ik zien hoe ik werk en hoe ik dingen benader. Natuurlijk zorg ik wel dat ik de geheimhouding waarborg. Ik ben geen schrijver, dus ik ben wel 4 à 5 uur met een blog bezig. Maar het geeft zoveel plezier als het af is! Marketing is echt een passie van mij. Daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.’

Soms vinden sociaal werkers het lastig om beknopt uit te leggen wat ze doen en wat hun meerwaarde is. Hoe verwoord jij dat?
‘Ik begeleid medewerkers bij het omgaan met specifieke veranderingen in hun werk- of privésituatie waar ze klachten van krijgen, zoals concentratieproblemen of stress. Als bedrijfsmaatschappelijk werker bied ik coachende ondersteuning zodat de klachten afnemen en cliënten hun draagkracht vergroten. Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt door werkgevers ingezet om de productiviteit van werknemers in stand te houden, of om te voorkomen dat iemand uitvalt.’

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
‘Het is ontzettend leuk om te focussen op hoe je het draagvlak van medewerkers groter kunt maken. Het geeft veel plezier als een cliënt zijn verantwoordelijkheid pakt en stappen kan maken. Bedrijfsmaatschappelijk werk is geen één op één begeleiding. De samenwerking met leidinggevenden, P&O-adviseurs en bedrijfsartsen is een bundeling van krachten die zorgt voor een belangrijke versnelling. Daarnaast verveelt het werk geen dag. Geen persoonlijkheid, situatie, verhaal of achtergrond van cliënten is hetzelfde. Ik heb als zelfstandige het geluk dat ik verschillende opdrachtgevers heb. Aan het begin van de week doe ik andere dingen dan aan het einde van de week. Die afwisseling vind ik heerlijk.’

In je magazine schrijf je onder meer over je lidmaatschap van de BPSW. Waarom ben je lid?
‘Als zelfstandige heb ik een professionele verankering nodig. Die vind ik bij de BPSW. Ik ben buitengewoon blij dat ik kan uitleggen dat ik een beroepscode en geheimhoudingsplicht heb, en dat er tuchtrecht is. Dat is een bewaking van de kwaliteit, een kwaliteitskeurmerk. Voor mijn opdrachtgevers is het BPSW-lidmaatschap vaak een voorwaarde. De markt vraagt het dus. Dat geldt ook voor mijn cliënten, die kan ik uitleggen dat ik lid ben van de beroepsvereniging en dat ik geregistreerd sta bij het beroepsregister.’

Het Bedrijfsmaatschappelijk werk Magazine wordt persoonlijk verspreid onder relaties van Tineke den Haan. Nieuwsgierig geworden? Het magazine is digitaal beschikbaar via de nieuwsbrief op www.tinekedenhaan.nl.