Klachten over uw hulpverlener?

Klachten over Jeugdzorgmedewerkers
Voor informatie over klachten over medewerkers in de jeugdzorg verwijzen wij u naar Stichting Kwaliteitsregister Jeugd www.skjeugd.nl.

Klachten over maatschappelijk werkers en sociaal agogisch werkers
Als u niet tevreden bent over de manier waarop een BPSW-lid hulp heeft verleend, kunt u dat bespreken met de betrokken sociaal werker. Een professional werkt volgens de Beroepscode voor de maatschappelijk werker of de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch werker. Hij of zij en/of de instelling waar de sociaal werker werkt, hoort in het bezit te zijn van de betreffende Beroepscode. Vraag uw hulpverlener hiernaar!

Wie vallen onder het verenigingstuchtrecht?
Leden van de BPSW vallen onder het verenigingstuchtrecht. Zij  hebben een lidmaatschapsnummer van de BPSW. Vraag hier zelf naar. Of u kunt hier navragen of uw hulpverlener lid is bij de BPSW. Ook professionals die geregistreerd staan in het beroepsregister van Registerplein vallen onder het verenigingstuchtrecht van de BPSW. Op de site van Registerplein staat een overzicht van geregistreerde professionals.

College van Toezicht
Mocht u er samen niet uit komen, en heeft u het idee dat uw sociaal werker zich niet aan de Beroepscode houdt? Dan is het mogelijk dat u een schriftelijke klacht indient tegen het BPSW-lid bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege (Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht). Hier leest u meer over de procedure en hoe u een klacht indient.

In beroep gaan
Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen kunnen partijen (onder voorwaarden) in beroep gaan tegen deze uitspraak. Dit beroep wordt ingesteld bij het College van Beroep (meer informatie over de beroepsprocedure). Op de pagina Uitspraken tuchtcolleges treft u de meest recente uitspraken aan.