Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november 2018 zijn de contributietarieven voor kalenderjaar 2019 vastgesteld. Op basis van de prognoses van het CPB  omtrent loon- en prijsontwikkeling in 2019 van 2% en daarmee ook hogere kosten voor BPSW in 2019, is een verhoging van de contributies met 2% ingaande 1 januari 2019 noodzakelijk. 

Let op: op deze pagina staan de tarieven zonder korting. Alle cao’s bieden een kortingsregeling. Klik hier voor meer informatie en een overzicht per cao.

Voor 2019 gelden onderstaande lidmaatschapstarieven:


Lidmaatschap Professional: €202,-


Lidmaatschap Professional met registratie bij Registerplein (Beroepsregister van sociaal professionals) of SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): €126,-


Lidmaatschap kennismakingstarief jeugd SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): €58,50
(Dit lidmaatschap geldt 2 kalenderjaren. Daarna gaat dit lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap Professional met registratie bij SKJ)


Kennismakingstarief Begeleiders in de Gehandicaptenzorg: €58,50
Dit lidmaatschap geldt 2 kalenderjaren. Daarna gaat dit lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap Professional met registratie bij SKJ of Registerplein, of het lidmaatschap Professional.


Lidmaatschap Young Professional: €58,50
(Dit tarief geldt in het jaar van afstuderen en in het kalenderjaar dat daarop volgt. Daarna gaat dit lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap professional, met korting indien geregistreerd bij Registerplein of SKJ.)


Lidmaatschap Collectief Professional via werkgever : €158,50


Lidmaatschap Collectief Professional via werkgever met een registratie bij Registerplein en/of SKJ: €115


Buitengewone lidmaatschappen


Lidmaatschap Studenten (deeltijd en voltijd HBO /MBO , Master Social Work): €58,50
(Lidmaatschap Student geldt voor deeltijd of voltijd HBO. Na afstuderen gaat dit lidmaatschap  in het nieuwe kalenderjaar automatisch over in het Young Professional lidmaatschap. Dit tarief geldt in het jaar van afstuderen en in het kalenderjaar dat daarop volgt. Daarna gaat dit lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap professional, met korting indien geregistreerd bij Registerplein of SKJ.)


Lidmaatschap Docent, Onderzoeker, Leidinggevende of andere niet uitvoerende functie in het sociaal werk: €126,-


Lidmaatschap Kennismakingstarief MBO – professionals: € 58,50
(Let op: Dit kennismakingstarief geldt voor  2 kalenderjaren.)


Lidmaatschap Gepensioneerden: €58,50


n.b. Ben je al lang(er) lid van de BPSW – dan is het mogelijk dat je een ander lidmaatschapstarief betaalt dan je hier aantreft. Leden die in het verleden hebben gekozen voor betaling per factuur, betalen boven op hun contributiebedrag per jaar 10,– extra administratiekosten.

Collectief lidmaatschap

Werkgevers met 5 of meer professionals in sociaal werk in dienst kunnen een collectief lidmaatschap afsluiten. Bij betaling van het lidmaatschap door de werkgever wordt de factuur rechtstreeks aan de werkgever gestuurd. Neem voor meer informatie  contact op met het secretariaat via info@bpsw.nl.

Korting?

Interesse in korting op je contributie? Dat kan, want er bestaat een aantal mogelijkheden om met een flinke korting lid te worden of te zijn van de BPSW.

Betalingsvoorwaarden

De bovengenoemde tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2019.
De contributie dient voor 1 april van het jaar te zijn betaald.
Tarieven zijn per jaar en BTW is niet van toepassing.

Leden die vanaf 1 juli lid worden, worden lid tot het eind van het kalenderjaar en het daarop volgende kalenderjaar. Voor lidmaatschappen afgesloten na 1 juli, geldt dus een minimale duur van 1,5 jaar en deze lidmaatschappen kunnen dus niet worden opgezegd voor 1 december van hetzelfde jaar waarin zij zijn afgesloten.

Voor de tarieven voor 2019 is een indexering toegepast, zie: contributietarieven BPSW 2019