Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (via de post of per e-mail) en uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe verenigingsjaar – dus voor 1 december – opgezegd worden, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Zeg je na 1 december op, dan geldt een contributieplicht tot 31 december van het volgende jaar. Na opzegging ontvang je een ontvangstbevestiging. Deze geldt als opzeggingsbewijs.

BPSW
Leidseweg 80
3531 BE Utrecht

info@bpsw.nl