Overige verzekeringen

Verzekeringen voor zelfstandige professionals in sociaal werk


Indien je als zelfstandig professional in sociaal werk aan de slag gaat komt er veel op je af. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beheer van je eigen cliënten en de administratie. Een onderdeel van de administratie zijn de verzekeringen.

SamSam: een inkomen bij arbeidsongeschiktheid
BPSW heeft afspraken gemaakt met SamSamkring die een moderne invulling geven aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de vorm van crowdsurance. Dat klinkt misschien modern maar is eigenlijk een oud principe: een groep mensen spreekt met elkaar af dat ze elkaar financieel steunen als één van hen iets overkomt. Hierdoor zijn de kosten lager en is je inkomen (voor maximaal twee jaar) gegarandeerd. BPSW-leden krijgen 25% korting op de inschrijfkosten. Die worden dan dus € 112,50. Op hun website samsamkring.nl vind je veel informatie. Je kan voor meer informatie ook direct bellen (030 2272620) of mailen (info@samsamkring.nl) om meer informatie te krijgen.

Verzekeringen via Aon
Daarnaast heeft Aon voor leden van de BPSW een aantal verzekeringsproducten ingekocht bij diverse verzekeraars. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verzekeringen die van belang zijn voor de continuïteit in je beroepsuitoefening. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen het ondernemersrisico en werknemersrisico’s. Bovendien tref je ook nog informatie over een aantal particuliere verzekeringen.

Vragen?
Indien je vragen hebt over de verzekeringen, dan kun je contact opnemen met een van de collega’s op de afdeling Vrije Beroepen van Aon. Ze zijn te bereiken via vrijeberoepen@aon.nl.

Ondernemersrisico
Onderstaande verzekeringen zijn van groot belang voor de continuïteit van je onderneming.

Aansprakelijkheidsverzekering
De allerbelangrijkste verzekering voor jou als zelfstandig professional in sociaal werk is een bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wie werkt kan per slot van rekening een fout maken. Je kunt jezelf hiervoor verzekeren. Deze verzekering kent een dekking voor schade aan zaken-, personen en schade die gevolgen heeft voor iemands inkomen of vermogen.

Rechtsbijstandverzekering
Ook is het goed om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Vaak lopen aansprakelijkheid en rechtsbijstand in elkaar over. Je kunt voor je handelen (of: het nalaten daarvan) aansprakelijk worden gesteld In het laatste geval is het verstandig om jezelf bij te laten staan door een advocaat. Want als er iets gebeurt, wil je ongetwijfeld verzekerd zijn van een optimale verdediging.

Rechtsbijstandverzekering speciaal voor tuchtzaken
Ook is het mogelijk om een aparte (kleine) rechtsbijstandverzekering af te sluiten die zich speciaal richt op bijstand bij tuchtrecht-zaken. Leden van de BPSW kunnen gebruik maken van een speciale polis die hiervoor ontwikkeld is. Deze polis zorgt er voor dat je voorzien bent van deskundig juridisch advies en juridische bijstand van een advocaat – op het moment dat je betrokken raakt bij een tuchtrechtszaak.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als zelfstandige kun je bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op de werknemersverzekering. Dit betekent dat je inkomen zal dalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan in dit geval een oplossing bieden. Aangezien een arbeidsongeschiktheidsverzekering een dure en langlopende verzekering is, loont het de moeite om jezelf hier goed over te (laten) informeren.

Opstalverzekering
Deze verzekering is enkel van belang bij een gekocht pand en dekt schade bij brand, storm, bliksem, waterschade of ontploffing.

Inventarisverzekering
Met de inventarisverzekering verzeker je de schade aan de inventaris in je praktijk. Een aantal gedekte evenementen zijn diefstal, brand, waterschade. Meestal wordt de nieuwwaarde vergoed.

Werknemersrisico
Als je onderneming snel groeit, kan het aannemen van personeel noodzakelijk zijn. Het hebben van personeel heeft echter ook een aantal financiële risico’s. Hieronder tref je een opsomming van de verzekeringen die wellicht van belang kunnen zijn bij een onderneming met personeel:

• WEGAM; werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
• Ziekteverzuimverzekering; loondoorbetalingsverplichting
• WGA Eigenrisicodragerschap; langdurige arbeidsongeschiktheid van medewerkers

Particuliere verzekeringen
Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Speciaal voor leden van de BPSW heeft Aon een collectiviteit ontwikkeld. Naast een zorgverzekering, kun je ook andere particuliere verzekeringen via Aon afsluiten. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de medewerkers van Aon via vrijeberoepen@aon.nl.

Ziektekostenverzekering
De BPSW heeft in samenwerking met Aon een ziektekostenverzekering ontwikkeld, de Goed in Zorg polis. Als BPSW- lid profiteren jij en je gezin van een hoge korting op de premie. Het betreft een restitutiepolis waarbij je zelf bepaalt bij welke instantie je zorg afneemt.

Checklist verzekeringen

  • Oriënteer je op de verschillende verzekeringsmogelijkheden
  • Informeer naar de collectiviteiten van BPSW
  • Sluit een gedegen aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering af
  • Heb je personeel? Laat je informeren over de werknemersrisico’s
  • Heb je je eigen inkomen afgedekt bij arbeidsongeschiktheid? Informeer naar de mogelijkheden!