Voor wie

Leden van de vereniging kunnen zijn professionals woonachtig in een Nederlands taalgebied die voldoen aan tenminste een van de volgende voorwaarden:

• In het bezit zijn van een getuigschrift van een door de minister erkende bachelor of masteropleiding op sociaal gebied zoals: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ Sociaal Werk met uitstroomprofiel MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.

• Werkzaam zijn in de uitvoering van sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van een door de minister erkende bachelor of masteropleiding of van een branchecertificaat op minimaal HBO-niveau.

Buitengewone leden

Buitengewone leden kunnen zijn:

• Aankomend professionals die een opleiding volgen op HBO-bachelor niveau zoals: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ Sociaal Werk met uitstroomprofiel MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.

• Professionals die werkzaam zijn in het sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van een erkende opleiding of een erkend branchecertificaat op minimaal MBO-niveau.

• Docenten, onderzoekers, leidinggevenden en andere functionarissen die vanuit hun functie bijdragen aan de ontwikkeling van het sociaal werk.

Zoals in de statuten staat vermeld (artikel 4.7) vallen buitengewone leden niet onder tuchtrechtspraak.