Voordelen

De BPSW is van voor, door en met professionals!

De BPSW
•    Behartigt jouw belangen en laat de mening van jouw beroepsgroep horen
•    Werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van jouw beroep

Jouw lidmaatschap is ook:
•    Zelf invloed uitoefenen op je vak
•    Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen
•    Ondersteuning bij vragen over beroepscode, tuchtrecht en beroepsethische dilemma’s
•    Gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk)
•    Ledenkorting op trainingen, intervisie en supervisie bij de BPSW-school
•    Een rechtsbijstandverzekering voor slechts € 7,50 die rechtsbijstand bij tuchtrechtszaken dekt
•    Tot 50% ledenkorting op informatiebijeenkomsten van de functiegroepen en regionetwerken
•    Op de hoogte blijven met de BPSW-nieuwsbrief