Voordelen

De BPSW is van voor, door en met professionals!

De BPSW
•    Behartigt jouw belangen en laat de mening van jouw beroepsgroep horen
•    Werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van jouw beroep

Jouw lidmaatschap is ook:
•    Zelf invloed uitoefenen op je vak
•    Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen
•    Ondersteuning bij vragen over beroepscode, tuchtrecht en beroepsethische dilemma’s
•    Gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk)
•    Ledenkorting op trainingen, intervisie en supervisie bij de BPSW-school
•    Een rechtsbijstandverzekering voor slechts € 7,50 die rechtsbijstand bij tuchtrechtszaken dekt
•    Tot 50% ledenkorting op informatiebijeenkomsten van de functiegroepen en regionetwerken
•    Op de hoogte blijven met de BPSW-nieuwsbrief

Registerpunten verdienen met je lidmaatschap
Als je lid bent van de BPSW én geregistreerd staat in een beroepsregister kun je registerpunten verdienen met activiteiten in het kader van beroepsontwikkeling. Alle registers voor professionals in sociaal werk (SKJ en Registerplein) bieden daar mogelijkheden voor. Klik hier voor meer informatie.