Over BPSW

De BPSW is dé beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Zij biedt onderdak aan maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in het sociaal werk zijn van harte welkom.

Speerpunten
Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Eigen identiteiten én krachten bundelen
Sinds een aantal jaar werkt de BPSW aan verbreding. De oude naam NVMW is vervangen door BPSW. Leden van een zelfde beroepsgroep, zoals maatschappelijk werkers of jeugd en gezinsprofessionals, kunnen nog steeds binnen de BPSW hun eigen beroepsidentiteit ontwikkelen en borgen. Tegelijk bundelen zij hun krachten met andere beroepsgroepen en werken zij zo aan de kwaliteit van de professie sociaal werk als geheel. Leden houden zich aan hun beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

Lobby
De BPSW lobbyt als landelijke beroepsvereniging mee aan diverse beleidstafels. Er wordt contact onderhouden met de ministerie van VWS en SZW, werkgeversorganisaties, de Vereniging van Hogescholen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en natuurlijk met sociaal werkorganisaties. Ook onderhoudt de BPSW contacten met de Unie Zorg en Welzijn, AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Actiz, Agora en verzekeraars.

Samenwerkingspartners
De BPSW werkt nauw samen met hogescholen, andere beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en de beroepsregisters Registerplein en SKJ.

Landelijke programma’s
De BPSW neemt actief deel aan landelijke professionaliseringsprogramma’s. In 2019 zijn dat het Programma Professionalisering Jeugdhulp &Jeugdbescherming (PJ&J) en het Programma Professionalisering Sociaal Werk (PPSW)