BPSW & Registerplein

Voor professionals in sociaal werk is het verschil tussen de BPSW en Registerplein niet altijd even helder. Wij leggen het graag uit!

Registerplein: Beroepsregister
Registerplein is het onafhankelijke beroepsregister voor beroepsbeoefenaars in het sociaal domein. Registratie is vrijwillig. Registerplein bewaakt en toetst de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals en accrediteert scholing. Op dit moment kent Registerplein de volgende beroepsregisters:

• Maatschappelijk Werk
• Sociaal agogen
• GGZ-agogen
• Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
• Gezinshuisouders
• Cliëntondersteuners
• Sociaal Juridisch Dienstverleners
• En het voorportaal voor sociaal werkers op mbo- en hbo niveau.

BPSW: Beroepsvereniging
De BPSW is de beroepsvereniging van en voor professionals in sociaal werk.

De BPSW
• behartigt de belangen van professionals in sociaal werk en laat hun mening horen
• werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk

Als lid kun je bij ons terecht met inhoudelijke vragen over ontwikkelingen in je werk, de beroepscode en beroepsethische dillema’s. We brengen je in contact met beroepsgenoten, stellen beroepsstandaarden vast en adviseren Registerplein bij het vaststellen van registratie eisen en het uitvoeren van de registratie. Via de BPSW kun je dus invloed uitoefenen op je vak én de bijbehorende eisen!

Jouw lidmaatschap is ook:
• Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen
• Ondersteuning bij vragen over beroepscode, tuchtrecht en beroepsethische dilemma’s
• Gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk)
• Ledenkorting op trainingen, intervisie en supervisie bij de BPSW-school
• Een rechtsbijstandverzekering bij tuchtzaken voor slechts € 7,50
• Tot 50% ledenkorting op informatiebijeenkomsten van de functiegroepen en regionetwerken
• Op de hoogte blijven met de BPSW-nieuwsbrief