BPSW & SKJ

Voor professionals in de jeugdhulp is het verschil tussen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de BPSW niet altijd even helder. Wij leggen het graag uit!

SKJ is het onafhankelijke en wettelijk erkende beroepsregister voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Registratie is wettelijk vereist. De SKJ bewaakt en toetst de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals, voert het tuchtrecht uit en accrediteert scholing.

BPSW: Beroepsvereniging
De BPSW is de beroepsvereniging. Bij de BPSW kun je als lid terecht met inhoudelijke vragen over ontwikkelingen in het werk, de beroepscode en beroepsethische dilemma’s. Door lid te worden van de BPSW kun je mee praten over en invloed uitoefenen op de (her) registratie eisen. BPSW stelt beroepsstandaarden vast zoals beroepscodes en richtlijnen en adviseert SKJ over registratie-eisen en vakinhoudelijke zaken betreffende de registratie.

De BPSW
•    behartigt de belangen van professionals in sociaal werk en laat hun mening horen
•    werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk

Jouw lidmaatschap is ook:
•    Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen
•    Ondersteuning bij vragen over beroepscode, tuchtrecht en beroepsethische dilemma’s
•    Gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk)
•    Ledenkorting op trainingen, intervisie en supervisie bij de BPSW-school
•    Een rechtsbijstandverzekering bij tuchtzaken voor slechts € 7,50
•    Tot 50% ledenkorting op informatiebijeenkomsten van de functiegroepen en regionetwerken
•    Op de hoogte blijven met de BPSW-nieuwsbrief