Ereleden

Ereleden hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het sociaal werk in het algemeen en de vereniging in het bijzonder.

De volgende leden zijn door het bestuur van de BPSW benoemd tot erelid:

Dhr.  J.W.M.  (Han) Baeten
Dhr.  J.  (Jaap)  Buitink
Mw. A. (Agnes) de la Rie ┼
Dhr.  J.P.M. Holtkamp
Mw. N. (Nel) Jagt
Dhr.  L. (Lou)  Jagt
Mw. C.J.M. (Camilla) Jaspers
Mw. L.F.  (Bertje) Jens ┼
Dhr.  J.  (Jacques) Konter
Dhr.  Th. H. (Theo) Roes
Mw.  B.  (Baukje)  Schaafsma-Groenveld ┼
Mw.  M.  (Margot) Scholte
Mw.  L.G.H.  Stultiens
Mw. A.A.  (Ank) van den Berg
Prof. Dr.  G.  (Geert) van der Laan ┼
Dhr.  L.  (Loic) van Eyk
Mw. N. (Nora) van Riet
Dhr.  B. Walpot ┼

Leden van Verdienste hebben zich op bijzondere wijze voor de vereniging ingespannen of verdienen het om in het zonnetje gezet te worden:

Mw.  H.  (Hanny) van de Kruijs
Mw.  W. (Wil) van der Meché
Dhr.  M.W. (Meine Willem) Dijkstra