Internationalisering/IFSW

De BPSW is sinds januari 2017 weer lid van de International Federation of Social Workers (IFSW).

Wat is de IFSW?
De IFSW is een internationale federatie van nationale beroepsverenigingen van sociaal werkers. Momenteel heeft de IFSW 116 leden in alle regio’s van de wereld. De IFSW maakt zich al jaren hard voor social development and social justice all over the world. Of in de woorden van de Secretary-General van de IFSW, Rory Truell: ‘International solidarity and joint action is what makes the social work profession visible and strong’. Zie verder www.IFSW.org.

Waarom is de BPSW lid van de IFSW?
Het ‘samen sta je sterk’ dat de BPSW uitdraagt naar de brede groep van professionals in sociaal werk breiden we graag uit naar de internationale gemeenschap van social workers. We hebben elkaar nodig om wereldwijd de stem van het social work te laten horen. Met het formeel lidmaatschap van de IFSW zijn we er niet. We gaan ook concreet ‘aan de slag’ met internationalisering.

Welke invulling geven wij als BPSW aan internationalisering?
Activiteiten die we op dit moment ondernemen zijn de volgende.

  • De BPSW kent sinds november 2016 een officieel netwerk internationalisering. Dit is een gevarieerd gezelschap van personen, die betrokken zijn bij internationalisering en daar kennis en adviezen over willen uitwisselen.
  • De BPSW onderhoudt internationale contacten, voorbeeld door het bijwonen van internationale conferenties.
  • De BPSW ondersteunt leden bij het doordenken van vraagstukken van globalisering en de uitwerking daarvan in de praktijk: “think global, act local”.

Wil je deelnemen aan het netwerk internationalisering of de BPSW actief steunen bij de verdere ontwikkeling van internationalisering, dan horen wij dat graag! Je kunt dit melden via info@bpsw.nl o.v.v. ‘internationalisering’.