Missie

De missie van de BPSW luidt:

De BPSW verenigt en versterkt professionals in sociaal werk zodat zij optimaal zijn toegerust om mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren.

Haar kernwaarde is empowerment. Haar activiteiten zijn beroepsontwikkeling, belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en scholing.

De BPSW geeft stem aan sociaal werk met aandacht voor de professionele identiteit, eenheid en eigenheid van verschillende beroepsgroepen.