Organisatie

De BPSW is een vereniging met leden. De vereniging heeft een Algemeen Bestuur. De algemeen directeur geeft leiding aan het verenigingsbureau.

De leden hebben inspraak en controleren het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minimaal twee keer per jaar wordt gehouden. De ALV is het hoogste besluitorgaan van de vereniging.

De leden zijn actief in functiegroepen die onder andere werksector specifieke functiebeschrijvingen en competenties ontwikkelen. Ook kunnen leden deelnemen aan regionetwerken die, in samenwerking met hogescholen, in de regio hun vak versterken en profileren door onder meer studiemiddagen te organiseren.