Functiegroepen en regionetwerken

De BPSW is een vereniging. Net als bij andere verenigingen is inbreng van leden essentieel om het doel te realiseren. Bij de BPSW doen leden dat onder meer in functiegroepen en andere netwerken. Daarin wisselen ze kennis met elkaar uit, schrijven mee aan functiebeschrijvingen, codes en competentieprofielen en leveren bijdragen aan richtlijnen of zorgprogramma’s.   

Functiegroepen
De BPSW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het sociaal werk. Bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, gezondheidszorg-, groepsmaatschappelijk werk, jeugdhulp, reclassering. Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij informeren de BPSW over de laatste stand van zaken, onderhouden contacten met verschillende instanties en ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken. De BPSW staat open voor nieuwe functiegroepen.

Regionetwerken
Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen. De netwerken bestaan uit sociaal werkers uit diverse werkvelden, docenten en studenten. De leden organiseren studie- en themabijeenkomsten naar aanleiding van (regionaal) gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen. Zo creëren de regionetwerken ‘dicht bij huis’ mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Op de bijeenkomsten leren professionals bovendien collega’s uit verschillende werkvelden kennen en wisselen zij praktische kennis en ervaring uit. De BPSW en de hogescholen versterken hiermee de professionalisering van het sociaal werk en daarbinnen de verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Actief lid worden?
Actief worden in een werkgroep, functiegroep of regionetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@bpsw.nl met daarin

–       Je naam
–       Je emailadres
–       Lidmaatschapsnummer
–       In welke groep je actief wilt worden
–       Of je professional, docent of student bent
–       Wat je expertise / werkervaring is