Wetenschappelijke Advies Raad

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) geeft wetenschappelijk onderbouwde adviezen op vragen die de BPSW aan haar voorlegt.  

De WAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de BPSW over ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van professionals in sociaal werk met bijzondere aandacht voor de rol van de beroepsvereniging. Het advies dat de WAR uitbrengt wordt voorgelegd aan het bestuur en indien van toepassing aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Leden van de WAR
Dr. Lia van Doorn (voorzitter), Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht.

Dr. Sietske Dijkstra, Onderzoeksbureau Dijkstra.

Dr. Rick Kwekkeboom, Lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam.

Drs. Jos van der Lans, Cultuurpsycholoog en publicist.

Drs. Henk Jongman, voormalig docent Hanze Hogeschool en publicist.

Dr. Frans Spierings, Lector Opgroeien in de Stad aan Hogeschool Rotterdam

Dr. Lisbeth Verharen, Lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Prof. Dr. Tine van Regenmortel, Hoogleraar ‘Armoede, Maatschappelijke integratie en Migratie’ aan de Katholieke Universiteit Leuven en verbonden aan de academische werkplaats Sociaal Werk van de Universiteit van Tilburg.

Prof. Dr. Margo Trappenburg, Bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek