Kennisdossier: programma Volwaardig Leven

Op 1 oktober 2018 ging dit landelijke programma van het ministerie van VWS van start. De functiegroep was al in de verkennende fase van de partij. Begeleiders deelden met VWS hun dromen en de, volgens hen, belangrijk(st)e voorwaarden voor goede zorg. Tijdens een aantal verdiepende bijeenkomsten met andere beroepsgroepen uit de sector lieten zij nadrukkelijk de stem van de agogisch begeleiders horen. Want zoals Marco Buddingh, covoorzitter van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg bij de BPSW, het mooi verwoordt:

“Je ziet een trend waarbij de focus verschuift van medicatie, symptoombestrijding dus, naar gedragsverandering bij de cliënt door begeleiding. En die kennis, die moet van ons komen. Dat is ons vak!”

Ook de komende jaren zal de functiegroep actief blijven participeren in het programma.

3 actielijnen
Het programma Volwaardig Leven zet in op drie actielijnen: betere kwaliteit zorgaanbod, betere zorg en ondersteuning voor specifieke groepen, en meer ontzorgen van naasten. Hier kun je kennismaken met het programma via handige links.

Informatie VWS

Nieuwsberichten BPSW

Programma Volwaardig Leven van start