Nieuwsberichten

Samen Sterkdag: een korte terugblik

Op 26 oktober jl. ging Magteld Beun van de BPSW, namens de begeleiders gehandicaptenzorg, naar de Samen Sterkdag bij Reinaerde in Bilthoven. Daar kwamen cliënten, hun ouders en familie, begeleiders en beleidsmedewerkers samen om deel te nemen aan een informatief en inspirerend programma. De organisatie van de dag was in handen van de cliëntenorganisaties.

Op de introductie door gastlocatie Reinaerde en VWS (programma Volwaardig Leven) volgde een leuk intermezzo: een filmpje van Theater Totaal. Dit is het Muziek/Theaterhuis voor artiesten met een verstandelijke beperking.

Daarna was er een grote keuze uit (doe-)workshops en lezingen met uiteenlopende thema’s. Zoals: vrijheid en het verminderen van onvrijwillige zorg, rechten van mensen met een beperking en het versterken van netwerken.

Magteld was bij de workshop ‘De Driehoek’van KansPlus. Daar werd de nieuwe werkwijze ‘Driehoekskunde’uit de doeken gedaan. De werkwijze gaat over de rol van begeleiders in het netwerk dat zij vormen met cliënten en hun familie.

Na de lunch viel de keuze op de dialoog-workshop ‘Goede zorg, goed leven voor ouderen met een verstandelijke beperking’. Op de website van Vilans zijn over dit thema waardevolle kennisdossiers en prachtige artikelen te vinden. Bijvoorbeeld de kennisbundel Ouderen met verstandelijke beperking.

Op ikdoemee.nl volgt nog een uitgebreid verslag: https://www.ikdoemee.nl/samensterkdagen


Programma Volwaardig leven van start
Op 1 oktober jl. lanceerde VWS het programma ‘Volwaardig leven’, met onder meer verschillende naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Zij vertelden hun verhaal en onderstreepten daarmee het belang van het programma. Marco Budding, covoorzitter van de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg BPSW, was een van hen. Lees verder


TERUGBLIK: 9e Jaarcongres LVB – 19 september 2018
Meerie Mulder bezocht mede namens de functiegroep van begeleiders gehandicaptenzorg van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) het Jaarcongres LVB. Thema van het congres was: begeleiden en behandelen van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) met bijkomende psychische problemen. Het congres leverde mooie kennis en inzichten op. Meerie zette ze op een rijtje. Lees verder


Samenvatting overleg Functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg d.d. 11-9-2018
Naar de samenvatting


Interview begeleidster in de (verstandelijk) gehandicaptenzorg ‘We kunnen zoveel van elkaar leren’
Maak kennis met Meerie Mulder. Een bevlogen begeleidster in de (verstandelijk) gehandicaptenzorg én lid van de functiegroep van begeleiders gehandicaptenzorg bij de BPSW. In een interview vertelt zij over haar werk, de kracht van het zelforganiserende team en het belang van een sterke beroepsvereniging. Naar het interview


Samenvatting overleg Functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg d.d. 23 mei 2018
Naar de samenvatting


Begeleiders in de gehandicaptenzorg delen dromen met VWS
Op 1 mei gaven zeven BPSW-leden een stem aan de agogisch begeleiders. Ze deden dat bij een bijeenkomst van het ministerie van VWS. Die start namelijk voor de zomer met het programma Kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Daarvoor ging zij op zoek naar dromen, knelpunten en oplossingen in de sector. Lees verder


BPSW en Vilans: eerste verkenning samenwerking sociaal agogen in de gehandicaptenzorg
BPSW en Vilans verkenden voor het eerst mogelijkheden over samenwerking voor de beroepsvereniging van sociaal agogen in de gehandicaptenzorg.
Lees verder


Nieuwe functiegroep (sociaal agogisch) Begeleiders Gehandicaptenzorg van start
Op 19 maart jl. ging binnen de BPSW de functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg van start! De leden van de functiegroep maken zich samen met de BPSW sterk voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van de mbo- en hbo-begeleiders (sociaal agogen) in de gehandicaptenzorg.
Lees verder