Functiegroepen

De BPSW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het sociaal werk.

Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij

  • informeren de BPSW over de laatste stand van zaken
  • onderhouden contacten met verschillende instanties
  • ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega‚Äôs graag gebruik van maken.

Functiegroep Agogen in de GGZ
Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk
Functiegroep GGZ-Agoog
Functiegroep Reclassering
Functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk
Functiegroep Jeugd
Functiegroep SPO
Functiegroep Schoolmaatschappelijk Werk
Functiegroep Zelfstandige ondernemers

De BPSW breidt het aantal functiegroepen graag uit met andere werksectoren.