Functiegroepen

De BPSW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het sociaal werk.

Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij

  • informeren de BPSW over de laatste stand van zaken
  • onderhouden contacten met verschillende instanties
  • ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken.

De BPSW breidt het aantal functiegroepen graag uit met andere werksectoren.

Functiegroep Agogen in de GGZ 

Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk 

Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk

Functiegroep GGZ-Agoog

Functiegroep Reclassering

Functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk

Functiegroep Jeugd