Functiegroepen

De BPSW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het sociaal werk.

Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij

  • informeren de BPSW over de laatste stand van zaken
  • onderhouden contacten met verschillende instanties
  • ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken.

Functiegroep GGZ
Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk
Functiegroep GGZ-Agoog
Functiegroep Reclassering
Functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk
Functiegroep Jeugd
Functiegroep SPO
Functiegroep Schoolmaatschappelijk Werk
Functiegroep Zelfstandige ondernemers
Functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg

De BPSW breidt het aantal functiegroepen graag uit met andere werksectoren.