Jeugdhulp- en jeugdzorgwerkers

BPSW werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van  jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdbescherming. Informatie over het vak vind je in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en in de Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional. Daarnaast zijn er pagina’s met informatie over beroepsregistratie, tuchtrecht , richtlijnen en het professioneel statuut.

Functiegroep Jeugd
Leden van de BPSW zetten zich binnen de Functiegroep Jeugd in voor de ontwikkeling van hun vak. De functiegroep organiseert bijeenkomsten en activiteiten die in het teken staan van professionalisering en belangenbehartiging. Daarnaast informeert de groep de achterban over actualiteiten en ontwikkelingen in het werkveld. De functiegroep kan namens jeugdzorgwerkers prioriteiten agenderen bij het bestuur van de vereniging. Heb je interesse om je aan te sluiten bij de functiegroep Jeugd van de BPSW? Mail dan naar info@bpsw.nl.

Regionetwerken
Ook kun je je aansluiten bij een regionetwerk. Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen.

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)
Binnen dit programma wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt. PJ&J ondersteunt deze professionalisering.