Jeugdhulp- en jeugdzorgwerkers

BPSW is dé beroepsvereniging van jeugd- en gezinsprofessionals. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk. 

Snel naar informatie over:

Functiegroep Jeugd
Leden van de BPSW zetten zich binnen de Functiegroep Jeugd in voor de ontwikkeling van hun vak. De functiegroep organiseert bijeenkomsten en activiteiten die in het teken staan van professionalisering en belangenbehartiging. Daarnaast informeert de groep de achterban over actualiteiten en ontwikkelingen in het werkveld. De functiegroep kan namens jeugd- en gezinsprofessionals prioriteiten agenderen bij het bestuur van de vereniging. Heb je interesse om je aan te sluiten bij de functiegroep Jeugd van de BPSW? Mail dan naar info@bpsw.nl.

Regionetwerken
Ook kun je je aansluiten bij een regionetwerk. Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen.

Spreekuur voor juridische en ethische vragen
Ben je SKJ geregistreerd en/ of lid van de BPSW? En heb je een concrete vraag over een praktijksituatie? Stuur dan een mail naar het spreekuur voor praktische, juridische en beroepsethische vragen via spreekuur@bpsw.nl. De stafmedewerkers van de BPSW geven dan antwoord.