Beroepsregistratie

Vanaf 1 januari 2016 moeten jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers geregistreerd zijn in het BIG-register of in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) om ingezet te kunnen worden voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Alle andere professionals die op hbo-niveau werken, kunnen zich nog niet registeren. Voor hen geldt dat zij nog gewoon ingezet kunnen worden in de jeugdhulp. Zij kunnen zich wel al bij het Kwaliteitsregister Jeugd vooraanmelden voor beroepsregistratie.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan.

Registratie-eisen

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van jouw situatie.

  • Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Voor jou geldt straks een overgangsregeling.
  • Ben je vooraangemeld bij SKJ of ben je nog niet geregistreerd,en ben je al werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Kijk dan hoe je je kunt gaan registreren. Ook als je al vooraangemeld bent, moet je nu kijken of je aan de eisen voor registratie voldoet.
  • Ben je nu niet of nog niet werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan moet je om je te kunnen registreren bij SKJ, eerst voldoen aan de eisen rondom opleiding (diploma).

Gebruik de handreiking

Professionals: http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/beroepsontwikkeling/beroepsregistratie/laat-zien-wat-je-waard-bent/

Werkgevers/aanbieders: http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/themas/beroepsontwikkeling/

Heb je nog vragen?

Ga naar de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd of kijk hier bij de Veelgestelde vragen.

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap
Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.

SKJ en BPSW: hoe zit dat?

Voor professionals in de jeugdhulp is het verschil tussen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de BPSW niet altijd even helder. Wij leggen het hier graag uit!