Beroepsregistratie

Wie in een HBO-functie in de jeugdhulp en jeugdbescherming wil werken, moet zich registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan.

Registratie-eisen

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van jouw situatie. Nadat je bent geregistreerd, laat je in steeds opvolgende periodes van herregistratie zien dat je je vak bijhoudt door na- en bijscholing en reflectie.

Op de website van SKJ lees je of jij in aanmerking komt voor registratie, en wat je moet doen om te voldoen aan de (her)registratie-eisen.

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap

Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.

SKJ en BPSW: hoe zit dat?

Voor professionals in de jeugdhulp is het verschil tussen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de BPSW niet altijd even helder. Wij leggen het hier graag uit!

Vragen over registratie?

Veel jeugdprofessionals hebben vragen over registratie en over herregistratie. Op deze pagina leggen we uit met welke vragen je bij welke organisatie terecht kunt (beroepsvereniging BPSW of SKJ) en op welke manier je dat kunt doen.