Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)

Binnen dit programma wordt door het werkveld – onder meer BPSW-samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt. PJ&J ondersteunt deze professionalisering.