Richtlijnen

De 14 Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming ondersteunen jou als professional in je dagelijkse werk. Onderwerpen zijn onder meer: Samen beslissen over passende hulp, kindermishandeling en multi- probleemgezinnen.

Richtlijnen gelden als vakinhoudelijke standaarden van de betreffende beroepsgroepen. In handen van reflectieve professionals dragen zij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de BPSW, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliƫnten nauw betrokken.

Naar de Richtlijnen