Maatschappelijk werkers

BPSW werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het maatschappelijk werk.

Snel naar informatie over:

Functiegroepen maatschappelijk werk

De BPSW kent verschillende functiegroepen in het maatschappelijk werk. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het maatschappelijk werk. Zij informeren de BPSW over de laatste stand van zaken, onderhouden contacten met verschillende instanties en ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken. Ook organiseren zij studiedagen.

Regionetwerken

Ook kun je je aansluiten bij een regionetwerk. Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen.