Maatschappelijk werkers

BPSW werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het maatschappelijk werk. Informatie over het vak maatschappelijk werk vind je in de beroepscode en in het beroepsprofiel. Daarnaast zijn er pagina’s met informatie over beroepsregistratie, tuchtrecht , richtlijnen en het professioneel statuut.

Functiegroepen maatschappelijk werk

De BPSW kent verschillende functiegroepen in het maatschappelijk werk. Een functiegroep bestaat uit professionals uit een bepaalde werksector van het maatschappelijk werk. Zij informeren de BPSW over de laatste stand van zaken, onderhouden contacten met verschillende instanties en ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken. Ook organiseren zij studiedagen.

Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk
Functiegroep School Maatschappelijk Werk
Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk

Regionetwerken

Ook kun je je aansluiten bij een regionetwerk. Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen.