Richtlijnen

Een richtlijn is er om jou als professional te ondersteunen in je werk. De BPSW werkt regelmatig mee aan richtlijnen. Zoals aan diverse richtlijnen in het gezondheidszorgmaatschappelijk werk.

Richtlijn als houvast

Richtlijnen zijn aanbevelingen die richting geven aan de professionele afwegingen die je in je werk dagelijks maakt. In veel gevallen weet je zelf precies hoe te handelen in gegeven situaties. Maar soms weet je dat niet zeker: je kunt als professional niet het hele kennisterrein overzien. Juist op die momenten bieden de richtlijnen houvast. Ook als je wel weet hoe je het beste kunt handelen, kan de richtlijn je daarin bevestigen.

Ontwikkeling van een richtlijn

De BPSW werkt regelmatig mee aan het ontwikkelen van richtlijnen, zorgstandaarden of andere standaarden waarin een cliëntengroep, interventie, probleem of ketensamenwerking centraal staat. Richtlijnen worden gemaakt door professionals zelf – en daardoor sluiten ze direct aan bij de bestaande praktijk van het moment. Onderbouwd met de (wetenschappelijke) ‘state of the art’ kennis van het moment.

Autorisatie van een richtlijn

Het bestuur van de BPSW bekrachtigt een richtlijn wanneer er sprake is geweest van een actieve betrokkenheid van de BPSW (leden) bij de totstandkoming van de richtlijn. Wanneer een richtlijn geautoriseerd is door het bestuur van BPSW, behoort deze tot de vakinhoudelijke standaarden van ons beroep. Dit betekent dat er van professionals verwacht mag worden dat zij bekend zijn met – en werken volgens de standaard zoals deze is beschreven.