Regionetwerken

Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen. De netwerken bestaan uit sociaal werkers uit diverse werkvelden, docenten en studenten.

De leden organiseren studie- en themabijeenkomsten naar aanleiding van (regionaal) gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen. Zo creëren de regionetwerken ‘dicht bij huis’ mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen.

Op de bijeenkomsten leren professionals bovendien collega’s uit verschillende werkvelden kennen en wisselen zij praktische kennis en ervaring uit. De BPSW en de hogescholen versterken hiermee de professionalisering van het sociaal werk en daarbinnen de verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Regionetwerk Rotterdam
Regionetwerk Twente
Regionetwerk Noord