Sociaal agogen

Binnen de BPSW werken leden en medewerkers van het verenigingsbureau aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal agogisch werk. Informatie over dit vak vind je in de beroepscode voor sociaal agogisch werkers. Daarnaast zijn er pagina’s  over beroepsregistratie en het tuchtrecht.

Functiegroepen

Sociaal agogen kunnen lid worden van een BPSW-functiegroep, zoals de functiegroep Begeleiders in de gehandicaptenzorg, de functiegroep Jeugd of de functiegroep voor ondernemende professionals in sociaal werk.

Regionetwerken

Ook kun je je als sociaal agoog aansluiten bij een regionetwerk. Regionetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen.

BPSW School

De BPSW school organiseert regelmatig trainingen voor sociaal agogisch werkers.

– ‘Training Introductie Beroepscode en tuchtrecht’  waarin de beroepsethiek van de sociaal agogisch werker centraal staat. Zie voor actuele data de online agenda.
– ‘Masterclass ‘privacy en geheimhouding’, waarin de juridische ‘do’s en dont’s’ bij praktijkdilemma’s aan de orde komen. Zie voor actuele data de online agenda.