Beroepscode Sociaal Agogisch Werker

De Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker is ontwikkeld binnen de BPSW, in samenwerking met Phorza, de toenmalige beroepsvereniging voor professionals in de sociaal agogische sector.

Deze beroepscode is geen handleiding met precieze richtlijnen of ‘receptenboek,’ maar beschrijft de beroepsnormen die voor professionals in de sociaal (ortho)pedagogische hulpverlening gelden. Bij moeilijke vragen en dilemma’s dient de beroepscode als leidraad voor het professionele handelen en als toetssteen voor de eigen oordeelsvorming.

Beroepscode inzien
Klik hier om de beroepscode in te zien of om als boekje te bestellen.

Trainingen van de BPSW-school
De BPSW-school organiseert regelmatig trainingen, zoals ‘Introductie Beroepscode en tuchtrecht’ waarin de beroepsethiek centraal staat. Zie voor actuele data de online agenda. BPSW- leden volgen de trainingen met flinke korting.