Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Sociaal Werkers

BPSW, 2013

Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is voor de BPSW een belangrijk thema. Sociaal werkers hebben hierin een belangrijke taak.

De tekst van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor maatschappelijk werkers is gebaseerd op de tekst van het algemene basismodel voor een meldcode die het ministerie van VWS heeft opgesteld in samenwerking met vele partijen, waaronder de BPSW.