Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog

GGZ Nederland/COOAB GGZ, 2012

GGZ Nederland heeft in overleg met partners uit het veld (onderwijs en de BPSW) een beroepscompetentieprofiel GGZ-Agoog geschreven. De GGZ-agoog is een maatschappelijk werker of SPH-er binnen het werkveld van de GGZ of de verslavingszorg.

Het beroepscompetentieprofiel is bedoeld om de aansluiting met het relevante hoger beroepsonderwijs op het GGZ werkveld te verbeteren. Ook kan het beroepscompetentieprofiel input geven aan het HRM-beleid van ggz-instellingen.