Beroepsethiek als kompas in de Jeugdzorg

BPSW, 2013

Een toelichting op de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsethiek als kompas voor de jeugdzorg is geschreven voor gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Deze uitgave is vervolgens bewerkt voor jeugdzorgwerkers door de BPSW.

Deze uitgaven zijn tot stand gekomen in het kader van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg en het daaruit voortgekomen Implementatieplan. Het actieplan heeft tot doel om professionals in de jeugdzorg optimaal op te leiden, toe te rusten en te faciliteren, zodat hun autonomie, vakbekwaamheid en beroepstrots worden versterkt. Middelen daarbij zijn beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht.

Bestelinformatie
Publicaties kunnen alleen per titel besteld worden. Het is niet mogelijk om meerdere titels binnen één bestelling aan te schaffen.

Wilt u als bedrijf/organisatie publicaties bestellen? Neem dan contact op met de BPSW via info@bpsw.nl.

Verzending en betaling:

Wij verzenden alle bestellingen met PostNL.Betaling vindt plaats via iDEAL.

Bestel deze publicatie

  • BPSW-leden: € 7.00
    Niet-leden: € 14.00
Bestel